Ung landmand: EU skal gøre mere for os landmænd

Ung landmænd vil hellere øremærke mere landbrugsstøtte til generationsskiftet end pøse store dele af støtten ud i grønne ordninger.

Selvfølgelig skal landbruget lytte til politikernes og borgernes ønsker om et landbrug, der er godt for klima, miljø og biodiversitet.

Men inden, der går alt for meget overbud i den grønne dagsorden, skal man sørge for, at der findes en ny generation af unge landmænd i Europa, der kan levere på de mange ønsker«.

Det mener Søren Fønsskov Jensen, 25-årig landmand fra Nørre Alslev på Nordfalster.

»Jeg vil kæmpe for, at en større del af landbrugsstøtten bliver øremærket til generationsskiftet. Vi får færre og færre, der vil erhvervet. Det er i hele Europa, landbruget kæmper med at få unge ind«, siger Søren Fønsskov Jensen.

Overtager gården

Søren er selv fuldtidsansat på et kvægbrug, hvor han har ansvaret for markbruget. Samtidig er han på vej ind i et generationsskifte med sin far på fødegården Johannesminde, hvor han til sommer overtager bedriften på 130 hektar.

Derfor har han tænkt sig, at han til næste år vil søge EUs særlige tilskud til unge nyetablerede landmænd.

Tilskuddet er i år på 1.100 kr. pr. hektar til de første 90 hektar oven i grundbetalingen. Et meget kærkomment beløb.

»Unge-tilskuddet vil give mig 100.000 kr. direkte på bundlinjen. Det skal vi dæleme blive ved med«, siger Søren Fønsskov Jensen.

Men han ønsker sig flere EU-ordninger og tiltag, der kan gøre det mere attraktivt for unge landmænd at gå ind i landbruget.

»Vores allerstørste udfordring er at få finansieret bedrifterne. Jeg kunne ønske mig, at EU ville gøre noget, så de unge kunne få mere attraktive lån eller loft over omkostningerne«.

»Hvis de unge, der brænder for landbruget, ikke får lov til at komme ind, er det da et problem for alle«.

Drømmescenarie

Søren Fønsskov Jensen kan godt følge politikerne et stykke, når de siger, de vil afskaffe landbrugsstøtten.

»Drømmescenariet for mig ville da være, at man afskaffede støtten, så vi kunne slippe for regler og kontrol og for hele tiden at skulle høre om al den støtte, vi får«, siger han.

Det er træls at høre på, for i virkeligheden handler det om, at forbrugerne får nogle billige fødevarer, mener han.

Han tvivler stærkt på, at forbrugerne vil være klar til at betale så meget for danske fødevarer, som et støttefrit landbrug ville kræve.

Alt i alt kan han ikke forestille sig, at det er realistisk, at landbrugsstøtten bliver afviklet foreløbig.

»Som det er nu, er den en nødvendighed. Det må vi bare erkende«.

Husk at stemme

Når skoler, rådhuse og idrætshaller søndag slår dørene op for vælgerne, så de kan stemme til Europa-Parlamentet, er valgdeltagelsen typisk under 60 pct.

Søren Fønsskov Jensen kunne aldrig drømme om at blive hjemme på sofaen. Og han har forlængst udset sig den kandidat, der skal have krydset: En ung én ’med gode meninger fra et parti til højre for midten’.

»I og med jeg selv er ung, synes jeg, vi skal have nogle unge mennesker ind i parlamentet«.

Samtidig er han trods bøvl, bureaukrati og kontrol en stor tilhænger af det europæiske samarbejde i EU. Der bor ingen lille ’Brexiteer’ i ham.

»Det, der foregår i EU, har rigtig stor betydning for os. Det, at vi har et indre marked og kan handle på tværs af landegrænser, arbejdskraftens frie bevægelighed. Det har alt sammen stor betydning«.

Derfor synes han også, at det er ’rigtig ærgerligt’, at valgdeltagelsen er lav.

»Der er folk, der går i døden eller i krig for demokratiske rettigheder som dem, vi har i Danmark. Det synes jeg, man skal tænke over«.

Faktaboks

Kort om Søren:

  • 25 år, bor på fødegården Johannesminde, som han overtager 1. juli 2019.
  • Produktionsleder fra Dalum i 2017. Fuldtidsansat på kvægejendom på Møn med ansvar for markbruget på 230 ha.
  • Medlem af LandboUngdoms landsledelse.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle