Universitet laver ny regnefejl: Kvælstofudledningen er meget mindre end antaget

Aarhus Universitet vil rette opgørelsen af kvælstofudledning for 2018 og for de foregående år. De har fundet ud af at der er udledt mindre kvælstof end tidligere oplyst fra universitetet.

Aarhus Universitet (AU) har fundet endnu en brøler i deres opgørelser over Danmarks klimapåvirkning.

Universitetet har netop oplyst Miljø- og Fødevareministeriet, at der også er fejl i tallene for kvælstofudledningen. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Fejlene betyder, at der er udledt 3.000 ton mindre kvælstof end oplyst i 2018. Fejlen har betydning for tallene helt tilbage til 1990, men Aarhus Universitet er ikke klar over det præcise omfang endnu. 

"Det er dybt utilfredsstillende, at Aarhus Universitet ikke har haft styr på tallene, og det er desværre sket flere gange i den seneste tid. Vi er som politikere nødt til at kunne stole på fakta fra forskerne, når vi diskuterer og træffer politiske beslutninger. Det er afgørende, og derfor har mit ministerium bedt universitetet om en plan for, hvordan de vil øge kvalitetssikringen af deres forskning fremover", siger miljøminister Lea Wermelin i pressemeddelelsen. 

Det er ikke kun i udregningen af Danmarks samlede kvælfstofudledning, at AU finder fejl.  

Også lavbundsarealet i Danmark er i januar blevet opjusteret fra 108.000 ha til 171.000 ha efter Aarhus Universitet fandt en regnefejl.

Og så har universitetet også fundet ud af, at udledningen fra lavbundsjordene sandsynligvis er blevet overvurderet, fordi mange af arealerne er dårligere drænet og dermed vådere, end man tidligere har gået ud fra.

Skal stadig reducere kvælstofudledning

Fejlen betyder altså, at Danmark udleder mindre kvælstof end først antaget. Aarhus Universitet har oplyst, at de har nedjusteret den afstrømningsnormaliserede kvælstofudledning for 2018 fra 58.000 ton til 55.000 ton.

Det er dog stadig mindst 10.000 ton mere end det mål, der arbejdes med i dag. I forbindelse med de kommende vandområdeplaner for 2021-2027 vil målbelastningen blive opdateret. 

"Tilstanden i vandmiljøet er stadig slet ikke god nok – det ændrer fejlen ikke på. Vi skal stadig reducere udledningen af kvælstof. Derfor er det så utilfredsstillende, at vi ikke har haft de rigtige data. Men det skal vi undersøge helt til bunds", siger Lea Wermelin.

OVerestimeret med 1.000 ton hvert år 

De årlige udledninger i perioden 1990-2018 er som gennemsnit overestimeret med ca. 1.000 ton.

Miljøministeren har i dag gjort Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg opmærksom på, at universitetet har lavet fejl i tallene. Samtidigt har ministeren bedt Aarhus Universitet om en teknisk gennemgang for Miljø- og Fødevareudvalget om sagen.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle