Usikkerhed om klima-udledning: Lavbundsjorde er vådere, end man troede

Mange lavbundsjorde er vådere, end forskerne indtil nu har gået ud fra, og derfor kan deres klimaudledning være overvurderet, lyder det fra fødevareministeren.

Selvom Aarhus Universitet (AU) nu har fundet ud af, at der er mange flere hektar lavbundsjord i Danmark, end man første troede, så betyder det ikke, at der skal tages flere hektar ud af drift.

Det forklarede fødevareminister Mogens Jensen (S) torsdag på et samråd.

Sagen er den, at der ikke kun er fundet fejl i AU's udregning af lavbundsarealet i Danmark, som er blevet opjusteret fra 108.000 ha til 171.000 ha.

Universitetet mener nemlig nu også, at udledningen fra lavbundsjorde sandsynligvis er blevet overvurderet, fordi mange af arealerne er dårligere drænet og dermed vådere, end man tidligere har gået ud fra.

vådere jorde

På samrådet forklarede ministeren, at antallet af hektarer, der skal udtages fra landbrugsdrift dermed ikke nødvendigvis stiger, fordi antallet af hektarer i Danmark er blevet opjusteret.

"Fordi lavbundsjordene er vådere end først antaget, så vil det areal, der er god klimaeffekt i at udtage, ikke nødvendigvis være større end de 108.000 ha, der før har været tale om", sagde Mogens Jensen.

Han tilføjede, at det hænger sammen med, at den gode klimaeffekt bliver opnået, når man udtager og vådgør de tørre og veldrænede lavbundsjorde.

giver stadig mening at udtage lavbundsjorde

Fordi det er uvist, hvor mange hektar lavbundsjorde, der er for våde til at udtage, kan fødevareminister Mogens Jensen endnu ikke sige, hvad de nye oplysninger får af konsekvenser - men han mener stadig, at udtagning af lavbundsjorde er den rigtige vej at gå.

"Så længe vi prioriterer de arealer, hvor udtagningseffekten er god, så giver det fortsat rigtig god mening at udtage lavbundsjorde", sagde han på samrådet og fortsatte:

"Selvom de nye oplysninger er overraskende, så betyder den nye viden, at vi får bedre forudsætninger for at prioritere indsatsen og de mange penge, der skal bruges, hvis man vil realisere den her indsats og få den største klimaeffekt for pengene".

Seges bakker op

Det bliver bakket op af miljøchef Hans Thysen fra Seges, der ligesom ministeriet og universitetet heller ikke ved præcist, hvor meget mindre lavbundsjordene udleder.

"Det er ikke sådan, at vidensgrundlaget bag at udtage lavbundsjorde vakler. Det er nuancer, vi snakker her. Derfor skal arbejdet med at udtage lavbundsjorde selvfølgelig også bare fortsætte, fordi det er noget, der tager tid, men som, vi ved, har en god effekt", siger han.

Hans Thysen håber, at der snart kommer styr på fakta. 

"Når vi snakker klima, vil der altid komme ny viden undervejs, og det her ændrer ikke noget fundamentalt. Men det er klart, at vi er utålmodige for at blive klogere, så der ikke er usikkerhed omkring det", siger miljøchefen.

arbejde er sat i gang

Det blev oplyst på samrådet, at Miljø- og Fødevareministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Aarhus Universitet er gået i gang med at blive klogere på området og de nye oplysninger.

I løbet af 2020 skal universitetet udgive en videnssyntese om lavbundsjorde, som kort fortalt er en kortlægning af viden på området.

Faktaboks

Lavbundsjorde og klima

  • Udtagning af lavbundsjorde er blevet et populært tiltag i kampen for reduktion af landbrugets klimaudledning. 
  • Der damper nemlig CO2 op fra de drænede jorde, som i mange tilfælde er dårlig landbrugsjord.
  • Derfor har Landbrug & Fødevarer sammen Danmarks Naturfredningsforening foreslået at lade lavbundsjordene oversvømme for at stoppe opdampningen, mod at lodsejerne bliver købt ud eller får tilbudt bedre jord eller jord, der ligger mere hensigtsmæssigt.
  • Regeringen har afsat 200 mio. kr. om året i 10 år til at udtage lavbundsjorde, hvilket svarer til 15.000 hektar i alt.
  • Ifølge Aarhus Universitet er der 171.000 hektar lavbundsjorde i Danmark.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle