Uvant ros til Jais og Danish Crown: Stort tillykke - allerede før regnskab

Danske Svineproducenter erklærer sig allerede før regnskabet tilfreds med præstationen fra Danish Crown. Men har så alligevel også en anke.

"Stort tillykke! Det er et flot resultat".

Allerede tre uger før offentliggørelsen af Danish Crowns årsresultat og regnskab, kipper Danske Svineproducenter uvant med flaget for præstationerne i kød-koncernen fra Randers.

Årsagen skal findes i, at Danish Crown efter beregninger fra producentforeningen er lykkedes med selskabets helt afgørende strategiske sigtemål om at levere 80 øre over det europæiske marked i notering.

"Danske Svineproducenter fik i gennemsnit 1,16 kroner mere udbetalt end kollegerne i benchmarket fra Tyskland, Frankrig, Holland og Spanien. Stort tillykke", lyder det i svineproducenternes ugentlige melding.

Beregningen går ud fra, at årets restbetaling vil lande på samme niveau som sidste år - nemlig på 105 øre per andelshaverkilo. Et niveau der har været præsteret to gange ud af de sidste fem år. Et enkelt år har den dog også ligget på 80 øre per kilo fra selskabet, hvilket vil reducere indekset mærkbart.

"Når man kigger i eksportstatistikken, bliver det tydeligt, at Danish Crown reagerede hurtigt på de nye markedsforhold på verdensplan. Efter udbruddet af afrikansk svinepest i Kina, så Danish Crown chancen og omdirigerede en stor del af salget til de mere lukrative markeder i Asien. Det har vist sig, at det var en god beslutning", lyder det.

Er benchmarket rigtigt?

Foreningen, der som hovedregel de seneste år har været aldeles kritiske over for en række beslutninger i slagterikoncernen, blandt andet i forbindelse med udfordringerne i det problemramte Tulip Ltd. i Storbritannien stiller dog også et godt spørgsmål til bestyrelsen og repræsentantskabet.

"Er det selvvalgte benchmark fortsat retvisende i fremtiden?", lyder det fra foreningen, der påpeger, at den tyske notering udgør en hovedbestanddel i sammenligningen.

Det svinepest-hærgede Tyskland nemlig udgør 44 procent og vil derfor givetvis trække sammenligningen ned de kommende år. Den hollandske, franske og spanske notering tæller henholdsvis 11, 17 og 28 procent. 

Målsætningen, der blev sat af Jais Valeur med lanceringen af den såkaldte firhjuls-strategi 4WD i 2016 går på at hæve afregningen til ejerne med 60 øre per kilo i forhold til det nævnte benchmark inden udgangen af næste regnskabsår.

I og med at Danish Crown ved lanceringen lå 23 øre foran konkurrenterne i snit, skal afregningen nå op på 83 øre per kilo over benchmarket for at strategimålet nås.

Danish Crown offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020 den 19. november.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle