Værdien af dansk eksport stiger med én mia. kr.

Fødevareklyngen har haft et godt første halvår, hvor EU fortsat er det største marked. Men væksten er i Østasien.

Den samlede eksport fra det sammensurium af landbrugsrelaterede virksomheder, der i daglig tale omtales fødevareklyngen, kan samlet set notere sig en fremgang på godt en mia. kr. i første halvår af 2019 sammenlignet med første halvår sidste år. Fødevareklyngens eksport opgøres i Danmarks Statistik i 35 forskellige varegrupper, der går fra minkskind over fisk og skaldyr til grisekød og landbrugsmaskiner og er altså ikke altsammen noget, der nødvendigvis kan puttes i munden.

For omkring 20 varegrupper er der samlet set tale om en fremgang på godt tre mia. kr. (+ 3,135 mia. kr.) For de resterende 15 varegrupper er der tale om en tilbagegang på godt to mia. kr. (- 2,059 mia. kr.). Sammenlagt bliver det altså en fremgang i eksporten på 1,077 mia. kr.

EU er forsat det klart største marked for afsætning af varer fra fødevareklyngen. Omkring 60 pct. af fødevareeksporten afsættes nemlig inden for unionen, men her er væksten kun på 0,2 pct. Væksten ligger et helt andet sted i perioden. Det er især til Øst- og Sydøstasien (ikke mindst til Kina), der er fremgang, men også i eksporten til Oceanien. Øst- og Sydøstasien, der under ét er det næststørste marked efter EU aftager 15 pct. af fødevareklyngens eksport. Her har væksten været på 5,2 pct.

Eksporten af kød (gris, fjerkræ og okse) går frem med 767 mio. kr. (+4,3 pct.) i første halvår 2019 sammenlignet med samme periode året før. Eksporten af mejeriprodukter går frem med 504 mio. kr. (+4,9 pct.) og eksporten af fisk og skaldyr går frem med 439 mio. kr. (+3,8 pct.).

Kilde: Danmarks Statistik og Landbrug & Fødevarer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle