Værdien af dansk svineeksport tager stort spring

Omkring fem mia. kr. er værdien af dansk svinekødseksport steget i 2019.

De stigende svinepriser i 2019 har naturligvis også givet sig udslag i en højere værdi af de levende grise og det svinekød, der eksporteres ud af Danmark.

I 2019 viser tal fra L&f-nyhedsbrevet Markedsnyt for grisekød, at den totale eksportværdi er opgjort til 33,63 mia. kr. Det er en stigning fra 28,6 mia. kr. i 2018.

Stigningen i sig selv er betydelig, men endnu mere prangende med tanke på, at mængderne af grise og svinekød, der er sendt ud over landets grænser er faldet markant fra 2018 til 2019.

I 2018 var eksporten på 1,96 mio. tons, mens den i 2019 var faldet til 1,8 mio. tons.

Det er fortsat tyskerne, der aftager de største mængder levende grise og svinekød. Totalen målt i tons er på 456.333 mod 600.114 tons. Et lignede fald er set i Polen, men til gengæld har Kina og Hong Kong løftet deres eksport af dansk svinekød fra 221.802 tons til 386.731.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle