Værdien af eksporteret svinekød dykker

Værdien af det svinekød, der sendes ud over landets grænser, er faldet 2,5 mia. kr.

Eksportmaskinen med dansk svinekød kører fortsat på højtryk.

Ifølge Markedsnyt for grisekød er eksportmængderne opgjort til 1,67 mio. tons frem til udgangen af oktober. Det er en mindre fremgang i forhold til samme periode af 2020, da 1,6 mio. tons svinekød blev eksporteret.

Trods knirken i den kinesiske svinekødsimport holder den danske afsætning til Kina stand, idet landet har modtaget 458.809 tons svinekød fra Danmark mod 457.956 tons i samme periode af 2020. 

At fastholde afsætningen til Kina er en præstation i sig selv, da Kina i 2021 har aftaget mindre svinekød end i 2020.

Afsætningen til Tyskland og Polen og Storbritannien er gået tilbage i de første ti måneder af 2021, men til gengæld aftager lanede som Italien, Japan, USA og Australien mere svinekød fra Danmark.

Opgjort i kr. og øre er værdien af svinekødseksporten ikke overraskende mindre værd end i 2020, eftersom noteringen på svinekød i 2021 har været væsentligt under niveauet i 2020, der var et rigtig godt år for afregningen af svinekød.

Ultimo oktober 2021 var værdien af den danske svinekødseksport opgjort til 28,0 mia. kr. mod 30,5 mia. kr. i samme periode af 2020.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle