V-ordfører savner svar efter landbrugsforhandlingerne: "Det ligner klokkeklart embedsmisbrug"

Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen er langt fra tilfreds med, at han stadig savner svar på sine spørgsmål om et aparte forløb under landbrugsforhandlingerne.

"Regeringen trækker bevidst tiden ud – det ser i hvert fald sådan ud".

Sådan lyder det nu i en skarp melding fra Venstres landbrugsordfører Erling Bonnesen, der knap halvanden måned efter et højst usædvanligt intermezzo under de nu afsluttede landbrugsforhandlinger, stadig savner svar på en række spørgsmål.

"Det ligner for os at se klokkeklart embedsmisbrug, og det er vi nødt til at komme til bunds i", lyder det fra Erling Bonnesen.

Han henviser til et noget specielt forløb, der udspillede sig efter at blå blok den 10. september fremlagde sit landbrugsudspil.

'Knaster i Landbrugsforhandlingerne'

Embedsværket indkaldte ved 10-tiden samme dag pressen til en såkaldt teknisk gennemgang om 'knaster i landbrugsforhandlingerne'. Mødet blev afholdt allerede fredag eftermiddag.

Mødet for pressen var på mange måder atypisk. En såkaldt teknisk gennemgang kommer typisk i kølvandet på et politisk udspil eller en politisk aftale for at give pressen adgang til detaljer, som politikerne ikke lige har forrest på tungen. Men det sker sjældent undervejs i et anspændt forhandlingsforløb. Derfor der stor undren i blå blok.

Der måtte heller ikke – understregede Fødevareministeriet flere gange overfor LandbrugsAvisen - citeres direkte fra embedsmændenes udtalelser. Men det stod klart, at agendaen på flere områder såede tvivl om beregningerne i blå blok udspil.

For eksempelvis såede ministeriets embedsmænd tvivl om Landbrug & Fødevarers konsekvensberegninger, der viser, at nye krav til kvælstofudledningen vil koste 14.000 job.

Ministeriet understregede overfor de tilstedeværende journalister, at det ikke gav mening at regne på konsekvenserne, fordi der mangler en præcis reguleringsmodel, som først forventes klar i 2023-24.

Ministeriet såede endvidere tvivl om blå bloks forslag om at udtage 100.000 hektar lavbundsjorde. Ministeriet understregede, at der kun var fagligt belæg for at udtage 88.500 hektar, som er oplægget i regeringens udspil.

Aktindsigt uden klarhed

Forleden modtog Erling Bonnesen svar på en aktindsigt i forløbet, men det gav ham på ingen måde mere klarhed over forløbet op til mødet. Og svar på spørgsmålene, som har stillet i udvalget, er igen udskudt – denne gang til i slutningen af oktober.

"Hvor var ministeren? Hvorfor deltog han ikke? Det ligner for os politiske misbrug af embedsværket, når embedsmændene sættes til at indkalde til e pressemøde, der går i kødet på vores landbrugsudspil. En sådan kritik må ministrene stå på mål for", siger Erling Bonnesen.

Han kræver en undskyldning.

"Hvis vi havde flertal, ville regeringen få et rap over fingrene. Nu afventer vi svarene, og regeringen har tilsyneladende dårlig samvittighed, fordi den bevidst trække tingene ud. Den burde jo med det samme skrive til, at det var en klokkeklar fejl, vi beklager, og det skal ikke gentage sig?"

Men er lidt knaster i processen ikke ligegyldige nu – I nåede jo målet og landede en bred aftale?

"Vi skal have svar. Vi trak en dyb indånding i blå lejr og forhandlede videre, men det her er stor for sig. Vi følger op på det, fordi vi gerne vil sikre, at det ikke gentager sig en anden gang."

LandbrugsAvisen har forelagt Erik Bonnesens kritik for Fødevareministeriet, der dog kun er vendt tilbage med et skriftligt svar:

"Der var flere faglige misforståelser af indholdet i regeringens landbrugsudspil og af klimapotentialer. Ministeriet indkaldte på den baggrund pressen til en teknisk gennemgang af bl.a. lavbundspotentialerne i Danmark, håndtering af kvælstofområdet og effekterne i klimafremskrivningen med det formål at klargøre det faglige grundlag og potentialer. Det er helt almindelig praksis, at det tilbydes at embedsværket afholder tekniske gennemgange af svært kompliceret stof. Idéen og initiativet til den tekniske gennemgang for pressen kom fra embedsværket".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle