Vandområdeplaner udskudt til 2021

Vandområdeplanerne bliver nu udskudt til februar.

Vandområdeplanerne bliver udskudt og kommer først i høring i februar næste år.

Det kunne miljøminister Lea Wermelin (S) indformere om onsdag på et samråd.

Det skyldes, at vandrådene har fået to måneder længere til at indberette forslag til vandløbsindsatser, og det skubber til hele tidsplanen.

Den bagvedliggende årsag er corona-pandemien, der har gjort det svært for de lokale vandråd, som består af repræsentanter for foreninger og organisationer med interesser på området, at mødes.

Efter den oprindelige plan skulle de samlede vandområdeplaner i høring i december 2020 for at overholde EU's vandrammedirektiv.

Viceformand i Landbrug & Fødevarer Thor Gunnar Kofoed var glad for meldingen om udsættelsen for vandrådene, der kom tirsdag, og kan ikke se et problem i at vandområdeplanerne bliver skubbet.

"Jeg ser det ikke som et problem, at vandplanerne samtidig skubbes lidt – kan det ikke ske under disse helt ekstraordinære omstændigheder, er det næsten umuligt at forestille sig at det nogensinde kan ske", udtalte Thor Gunnar Kofoed tirsdag til landbrugsavisen.

Det er på opfordring fra flere interessenter, blandt andet L&F og repræsenteret i vandrådene, at miljøministeren har givet kommuner og vandrådede længere frist.

Faktaboks

  • EU’s vandrammedirektiv er udgangspunktet for arbejdet med vandområdeplaner.
  • Miljø- og Fødevareministeriet er i gang med at udvikle tredje generation af vandområdeplaner, der skal gælde på nationalt niveau fra 2021-2027.
  • Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle