Vandværker: Forbyd meget anvendt svampemiddel

Fire aktivstoffer, som danner 1,2,4-triazol, bør forbydes, mener Danva. Det ville ramme eksempelvis folicur.

"Det er stærkt bekymrende, at stoffet 1,2,4-triazol er fundet både under lerjord og sandjord, og at nedbrydningsproduktet fra svampemidler udvaskes, hvad enten det regner meget, eller man måler for det i mere tørre perioder. Derfor bør det forbydes. De massive fund viser, at det er med god grund, der blev indført forbud mod et andet svampemiddel, Metalaxyl-M."

Det siger direktør i vandværkernes brancheorganisation, Danva, Carl-Emil Larsen, efter den årlige varslingsrapport om udvaskning af sprøjtemidler til grundvandet (VAP-rapporten) er blevet offentliggjort.

Der blev i 2016 solgt 92.115 kilo af de fire aktivstoffer, som danner 1,2,4-triazol. Det svarer til 23 procent af den samlede mængde solgte svampemidler. I alt blev der solgt 401.657 kilo aktivstof i pesticid-gruppen svampemidler.

I 2016 anvendte danske landmænd eksempelvis 60.685 kg aktivstof af folicur. Det vil altså være et middel, mange danske landmænd ville savne.

Danva peger selv især på Tebuconozol som et muligt problem.

"Det ser ud til at netop svampemidlet Tebuconozol udgør et særligt problem. Udover at dets nedbrydningsprodukt er fundet i høje koncentrationer under forsøgsmarkerne, så er dette nedbrydningsprodukt tilsyneladende også tilstede som følge af en tidligere anvendelse, hvilket tyder på en meget langsom nedbrydning af stoffet", skriver Danva.

Seges: Restriktioner er allerede vedtaget

Søren Thorndal Jørgensen, landskonsulent ved Seges, påpeger, at Miljøstyrelsen i 2014 indførte restriktioner på brugen af svampemidlerne, blandt andet om ikke at bruge det i efteråret.

”Miljøstyrelsen konkluderer jo, at efter de nye regler er i trådt i kraft, er der ikke nogle overskridelser af grænseværdien”, siger han.

”Et middel, der er påvist sikker anvendelse af, skal naturligvis ikke forbydes”, siger han.

Han påpeger, at VAP-markerne ligger over det yngste grundvand – altså kan det hurtigt spores, om midlerne udgør en risiko.

Søren Thorndal Jørgensen påpeger videre, at der er mange kilder til restproduktet, eksempelvis gødning, maling og lægemidler.

”Man har sågar i Tyskland fundet det på naturarealer, hvor man aldrig har sprøjtet. Man ved, at der er mange forskellige kilder – men man ved ikke hvilke kilder, der bidrager med hvor meget”, siger han.

”Vi har ingen interesse i, at det bliver udvasket over grænseværdien. Så vi er glade for, at Miljøstyrelsen konkluderer, at der ikke er overskridelser over grænseværdien.”

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle