"Vanvittigt": Købet af ejendom til miljøvenlig stald sidder fast i klagenævn

ApolloThy venter på afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Den er helt speciel, Egebaksande. Kaptajn Jagd byggede for over 150 år siden gården, der dengang var blandt de største i Thy.

Nu er den saneringsmodne ejendom til salg for 32,5 mio. kr., og der står en køber på spring.  ApolloThy-projektet har allerede fået byggetilladelse og en miljøgodkendelse til en miljøvenlig storstald fra Thisted Kommune.

Men investorerne afventer fortsat, at Miljø- og Fødevareklagenævnet kommer med en afgørelse. Klagen blev indleveret i september - altså for ni måneder siden. Det er vanvittigt at vente så længe, mener svineproducent og formand for leverandørforeningen Tican, Søren Overgaard, som er drivkraft på projektet.

"Vi er i kontakt med nogle seriøse investorer, men det er meget svært at lukke en sag af, så længe vi ikke ved, om de kan få lov til at bygge stalden,” siger Søren Overgaard.

Han har overtaget rollen som primus motor på projektet, som allerede har fået millionstøttetilsagn som månegrisstald fra GUDP-ordningen under Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Tidligere var Mælkeproducent Niels Jørgen Pedersen drivkraft på projektet. Han blev for godt 5 år siden forpagter af de godt 200 hektar jord på Egebaksande. Efter 1 år købte Niels Jørgen ejendommen af Nykredit, der var kreditor på det tidligere konkursbo og derfor havde overtaget jorden. Der blev lavet et betinget skøde, men fire år senere blev handelen annulleret, fordi Nykredit ikke kunne opfylde nogle betingelser i forbindelse med opførelsen af nogle vindmøller.

Samtidig blev Niels Jørgen Pedersen hvirvlet ind i et lokalpolitisk opgør. Den tidligere L&F-formand sidder i byrådet for Venstre i kommunen og er ny borgmesterkandidat.

”Jeg har jo trukket mig lidt fra det, for jeg fik jo så mange politiske bank for at ville skabe et ellers fantastisk projekt, som skal skabe flere grise til vores slagteri med mindre miljøpåvirkning,” siger Niels Jørgen Pedersen.

Konsekvensen er, at Egebaksande siden foråret har været annonceret til salg. Imens venter Søren Overgaard og resten af holdet bag ApolloThy – blandt andet Tican, Gråkjær, Skov og mange andre – på klagenævnets afgørelse.

Opfinderen af genialt kvægredskab er dødKvæg 11. december · 13:19

Risikerer I ikke, at Egebaksande bliver solgt til anden side, inden I får afgørelsen?

”Jo, det kan nem blive resultatet. Jeg synes, det er vanvittig, at et godt projekt, der opfylder alle krav i forhold til lovgivningen, kan trækkes i langdrag i et klagesystem. Det burde højst have taget tre måneder. Den lange sagsbehandlingstid kan komme til at koste os dyrt," siger Søren Overgaard.

Han påpeger, at projektet gennem forskning og udvikling ville være med til at bidrage rigtig meget til de involverede virksomheder næste eksportsucces.

Derudover vil råvare til det lokale slagteri med deraf arbejdspladser og skatteindtægter til følge gå tabt, hvis projektet går tabt, siger Søren Overgaard.

Charles Bo Volkersen Conrad, områdechef for Nævnenes Hus, siger, at afgørelsen ventes inden for de næste måneder.

"Vi forventer i den forbindelse, at sagen vil blive færdigbehandlet i sommerhalvåret 2017, og at der således er truffet en afgørelse, inden der er gået 12 måneder fra modtagelsen af klagen," skriver Charles Bo Volkersen Conrad i et emailsvar.

Han beklager, at sagsbehandlingstiden er lang. Det skyldes en sagspukkel i det tidligere Natur- og Miljøklagenævn.

"I øjeblikket er sagsbehandlingstiden på ca. 1 år. Regeringen har derfor afsat 23 mio. kr. til en ekstraordinær indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Det er hensigten at sagsbehandlingstiden af de sager, som tidligere blev behandlet i Natur- og Miljøklagenævnet, på sigt kan nedbringes til varigt og gennemsnitligt at være under 6 måneder," skriver områdechefen.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu