Ved afrikansk svinepest: Ingen fast plan for friland

Det er umuligt at lave en firkantet beredskabsplan for frilandsbedrifter, hvis afrikansk svinepest skulle bryde ud i Danmark. Situationen bliver håndteret, som den sker, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

For mange svineproducenter landet over ligger truslen om et udbrud af afrikansk svinepest utvivlsomt i baghovedet. 

Således også hos frilandsbedrifterne, hvor landmand Jørn Nissen sidste år efterspurgte en plan for, hvad han skal gøre, hvis svinepesten rammer Danmark.

Og planen er klar: Der er ingen. 

Hos Fødevarestyrelsen har man sammen med blandt andre Veterinærinstituttet lavet en risikovurdering ved et eventuelt udbrud.

Ud fra den vurdering er styrelsen kommet frem til, at eventuelle tiltag bliver sat i værk alt efter situationen og dens omfang.

"Vi kan ikke lave en firkantet og fast plan på det her område, selvom vi gerne ville. Planen vil afhænge af situationen og placeringen, og det er noget, vores beredskab vil tage stilling til undervejs", siger Stig Mellergaard, souchef i Fødevarestyrelsen.

Men hvis der ingen plan er, hvad skal landmændene så forholde sig til?

"Landmændene skal forholde sig til de almindelige smittebeskyttelsesprincipper. I områder med potentielt smittede vildsvin skal man skifte fodtøj, inden man går ind til sine grise, men ellers skal man fortsætte med almindeligt højt niveau af smittebeskyttelse og hygiejne", siger Stig Mellergaard og fortsætter:

"Og hvis udbruddet kommer, skal de afvente instrukser fra styrelsen".

Ved et udbrud oprettes der karantænezoner omkring udbruddet, og ligger frilandsbesætningen indenfor en sådan zone skal der handles.

"Og det er klart, at i den situation må vi regne på konsekvenserne. Ved en mindre besætning vil man nok slå den ned, men hvis der er tale om flere større frilandsbedrifter kan det koste en formue, og så kan man overveje andre træk", siger Stig Mellergaard.

Det kunne være at øge indhegningen om bedrifterne eller flytte bedriften, hvis det er muligt, forklarer han.

Fødevarestyrelsen har etableret en gruppe vedrørende afrikansk svinepest med eksperter fra Københavns Universitet og folk fra erhvervet, som ved et udbrud er klar til at rådgive.

Det er de anbefalinger, der kommer til at udgøre beredskabsplanen.

Hvordan det kommer til at spille an, tester Fødevarestyrelsen senere på måneden, hvor man simulerer et udbrud af afrikansk svinepest.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle