Velfærdskontrol viser, at ikke alle kalve får lov at sutte

Kontrol af 308 kvægbesætninger fandt overtrædelse af reglerne for opfylde af suttebehov i 49 besætninger.

Til trods for at kalve har ret til at få opfyldt deres suttebehov eksempelvis via en ophængt sut eller ved brug af suttespande, sutteflaske og suttebarer, så er det ikke alle kalve, der får muligheden.

En kontrol målrettet kalve viser, at det i 49 af de 308 kontrollerede kvægbesætninger ikke var muligt at tilgå og opfylde suttebehov for kalvene. Fødevarestyrelsen skriver om overtrædelsen, at de konstaterede årsager primært var manglende og defekte sutter, tidsmangel og manglende kendskab til reglerne.

I kontrolkampagnen blev det også kontrolleret, om der er adgang til hudpleje hos flokopstaldede kalve. Kravet er trådt i kraft 1. juli 2022, og det blev ikke efterlevet i 48 af de kontrollerede besætninger. Reglen gælder, når kalvene går tre eller flere sammen uanset kalvenes alder.

I 15 besætninger var der kalve over otte uger i enkeltbokse, og i ti besætninger kunne kalvene ikke se og røre andre kalve.

I 14 besætninger var der ikke adgang til vand ved kalvene i tilstrækkelig mængde og i syv besætninger var der overtrædelser på adgang til passende foder. I fire besætninger blev der sanktioneret for rutinemæssig brug af sondefodring. Det må kun anvendes til syge kalve.

Der blev givet sanktioner for manglende adgang til sygeboks i tre tilfælde samt for manglende isolering af syge kalve i sygeboks i to tilfælde.

Der blev ikke indgivet politianmeldelser.

Fødevarestyrelsen anfører, at man også ved tidligere kontroller i 2016 og 2018 fandt overtrædelse vedrørende mangel på sutter, at kalve ikke kan se og røre hinanden, at der ikke er adgang til vand i tilstrækkelig mængde, og at kalve ældre end otte uger holdes i enkeltbokse.

Der er derfor fortsat behov for fokus på kalves opstaldning, komkluderer Fødevarestyrelsen.

Faktaboks

Om kontrollen

  • Kontrollen omfattede 308 kvægbesætninger fordelt på 303 CHR-numre.
  • Kontrolbesøgende var uanmeldte.
  • Fødevarestyrelsen skriver i sin slutrapport, at kviehoteller omfattede en større del i denne kontrolkampagne end tidligere.
  • Malkekvægsbesætninger udgjorde 77 procent af de kontrollerede besætninger, og de stod for 94,5 procent af overtrædelserne.
  • Kviehotellerne udgjorde 18 procent af de kontrollerede besætninger og stod for 5,5 procent af overtrædelserne.

Emneord

PLUS

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle