Venstre anklager S for hykleri om neonikotinoider

Venstres Erling Bonnesen kalder tidligere S-kritik for hyklerisk, men er tilfreds med, at miljøminister Lea Wermelin ikke lægger op til et brud med den tidligere regerings linje for neonikotinoider. Lea Wermelin afviser, at S har ændret holdning.

Miljøminister Lea Wermelin har de sidste par dage været ude i et politisk stormvejr efter at have givet udtryk for, at hun ikke vil indføre et totalforbud men som den tidligere regering vil gøre brug af dispensationer, så danske roedyrkere kan så roefrø ud, der er bejdset med ’bidræbermidlet’ neonikotinoider.

Venstres Erling Bonnesen glæder sig over det, han i lyset af tidligere skarp S-kritik ser som et klart kursskifte.

»Jeg er tilfreds med, at det nu ser ud til, at Socialdemokratiet vil videreføre den hidtidige linie, der er fagligt forsvarlig med ok fra vore faglige eksperter og baseret på saglige argumenter, med klar melding om, at når midlet anvendes til f.eks bejdsning, så skader det ikke bierne«, skriver Erling Bonnesen i en pressemeddelelse.

Forkert svar oversendt

Selv afviser Lea Wermelin, at der er tale om en ny linje.

Men forvirringen om, hvad Socialdemokratiet mener, er ikke blevet mindre af, at Miljø- og Fødevareministeriet i dag oversender en ny version til Folketinget af miljøminister Lea Wermelins svar til Erling Bonnesen.

Ordlyden af den version af ministersvaret, som i en uge har ligget på Folketingets hjemmeside, og som i de sidste par dage har bragt den nye miljøminister i modvind, var et tidligt udkast, som ikke var godkendt af ministeren, forklarer Miljø- og Fødevareministeriet.t

Fejlen skete, fordi ministeriet af gammel vane havde kaldt Lea Wermelin for ’miljø- og fødevareminister’ i svaret.

12. juni sendte Folketinget det derfor retur til ministeriet, så titlen kunne korrigeres. Samme dag fremsendte ministeriet svaret én gang til igen - nu med rigtig ministertitel, men til gengæld i en tidlig og ikke ministergodkendt version af svaret.

»På beklagelig vis er der ved denne rettelse sket en fejl, hvor det opdaterede svar er ’trukket’ fra en forkert sag, som ikke var godkendt. Det forkerte svar med den rigtige ministertitel kommer således til at ligge på ft.dk«, forklarer Miljø- og Fødevareministeriet i en mail til LandbrugsAvisen.

»Der er nu rettet op på fejlen, og det korrekte svar med den korrekte ministertitel er oversendt og vil blive lagt på ft.dk.«.

Kritik fra grønne

Substansen i det nye, ’rigtige’ ministersvar er dog ikke ændret, selvom det er længere.

Venstre er derfor ikke alene om at opfatte miljøministerens tilkendegivelse som et socialdemokratisk kursskifte.

Det samme gør de grønne organisationer og blandt andet Enhedslisten.

De havde, på baggrund af S-politikeres kritiske udtalelser før valget, forventet, at den nye regering ville indføre et totalforbud mod neonikotinoider.

»Det er helt uforståeligt og skuffende. Sprøjtegifte, der kan være så skadelige for vores bier, skal forbydes fuldstændig uden mulighed for dispensation«, lyder det fra Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, under overskriften: »Ny regering svigter Danmarks trængte bier«.

Også Enhedslisten har tænkt sig at forfølge sagen.

Måske stramninger

Lea Wermelin selv afviser imidlertid blankt, at der er tale om en ny politik.

På Twitter skriver hun, at Socialdemokratiet ’mener det samme, som vi hele tiden har sagt’.

Samtidig åbner hun døren på klem for at indføre nye stramninger.

»Jeg ser på hele området og hvordan vi kan beskytte bier bedre efter sommeren som noget af det første«.

’Lå og simrede’

Venstres miljøordfører Erling Bonnesen har ikke fortrudt, at han tog sagen op med den nye minister i et § 20-spørgsmål til Lea Wermelin.

Og han præciserer, at han ikke har ’rejst sagen’.

»Den lå allerede og simrede, og jeg fandt, det var ønskværdig at få sagen afklaret, så vi ved, hvad man gør i fremtiden. Den linje Socialdemokratiet kørte, mens de var i opposition, var rent hykleri. Det ville jeg godt have frem i lyset«.

Faktaboks

FAKTA

Her er den godkendte version af Lea Wermelins svar til Erling Bonnesen, som i dag er lagt på Folketingets hjemmeside:

Spørgsmål nr. S 26

»Vil ministeren tage initiativ til at indføre et totalforbud mod brug af neonikotinoider i Danmark, således at der ikke længere vil være dispensationsadgang til f.eks. bejdsning af roefrø?”

Svar:

»Jeg er meget optaget af, at vi sikrer vilkårene for vores bier og miljø. Derfor støtter jeg det generelle forbud i EU mod udendørs anvendelse af neonikotinoider, og det er helt afgørende for mig, at anvendelsen af neonikotinoider beror på en stram dispensationspraksis.

Miljøstyrelsen skal følge en stram dispensationspraksis for på den måde at sikre muligheden for at beskytte afgrøder mod insektangreb og samtidig sikre en bedre beskyttelse af bier i Danmark.

Hvad angår bejdsning af roefrø har Miljøstyrelsen foretaget en konkret faglig vurdering, der følger reglerne i pesticidforordningen og den stramme danske dispensationspraksis, hvilket også fremgår af svar af januar 2019 til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg på alm. del nr. 392 fra den forrige miljø- og fødevareminister.

Her er den ’forkerte’ version af svaret fra Lea Wermelin, som ved en fejl har ligget på Folketingets hjemmeside siden 12. juni:

Svar

»Det er vigtigt at sikre bierne og miljøet. Miljøstyrelsen følger en stram dispensationspraksis for på den måde, at sikre muligheden for at beskytte afgrøder mod insektangreb og samtidig sikre en bedre beskyttelse af bier i Danmark.

Miljøstyrelsen har foretaget en konkret faglig vurdering, der følger reglerne i pesticidforordningen og den stramme danske dispensationspraksis.

Miljøstyrelsen vurderer, at bejdsning af roefrø, med en lav koncentration af neonikotinoider, ikke udgør en uacceptabel risiko for miljø eller sundhed med de fastsatte risikobegrænsende foranstaltninger«.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle