Venstre om ændrede kvælstofmål: En branche skal kende rammerne

Efter teknisk gennemgang fra universitet undrer Venstre sig stadig over, hvorfor år 1900 ikke længere kan bruges som målsætning for kvælstofudledningen.

Der var ikke meget nyt under solen, da ordførerne tirsdag var indkaldt til en teknisk gennemgang af, hvorfor år 1900 ikke længere dur som mål for kvælstofudledningen.

Det fortæller Venstres miljøordfører Jacob Jensen, der overværede gennemgangen, som Aarhus Universitet stod for.

"Det var lidt det samme som det, der kom frem på samrådet, nemlig at år 1900 alligevel ikke kan bruges", siger ordføreren.

politikere skal sætte rammerne

Ved det samråd, som Jacob Jensen refererer til, forklarede miljøminister Lea Wermelin, at året ikke kan bruges, fordi der var mere menneskelig påvirkning af vandmiljøet, end man først troede.

Selvom man ved, at ålegræsset, og dermed vandmiljøet, trivedes i den periode, skulle der være sket en forsinkelse af påvirkningen fra kvælstof, lyder argumentet fra forskerne.

Dette har Landbrug & Fødevarers viceområdedirektør Anders Panum tidligere kaldt for noget vrøvl, og han kritiserer desuden, at ministeren understreger, at der er tale om en faglig beslutning, ikke politisk, at kassere år 1900 som mål for kvælstofudledning.

"Det er jeg sådan set enig med Anders Panum i. Det her handler om, hvilke indsatser der er sket, og hvad der skal ske. Fagpersoner taler ud fra deres overbevisning, og så er det en politisk beslutning at sætte rammerne ud fra den viden, man nu kan fremskaffe", siger Jacob Jensen.

man skal kende rammerne

Hvad der både generer Jacob Jensen og partifælle Erling Bonnesen er, at regeringen vælger at flytte målstregen efter, at udledningen i år 1900 har været målstregen i årevis.

"Det handler om, at en branche skal kunne kende til de spilleregler, som vi sætter. Man kan diskutere, hvor meget, der skal reduceres, men man skal kende rammerne", siger Jacob Jensen, mens Erling Bonnesen hæfter sig ved, at målsætningen nu bliver sat efter vandmiljø uden menneskelig påvirkning:

"Det virker besynderligt, ja, næsten surrealistisk, at man ikke kan bruge år 1900 som mål. Og hvad vil det sige, at det skal være uberørt? Skal vi tilbage til  dengang, hvor vi var jægere og samlere. Det hænger jo ikke sammen", siger Bonnesen.

Emneord

politik

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle