Venstre-ordfører efter gennemgang af kvælstof-rapport: Man vil slå landbruget ihjel

Venstres Erling Bonnesen (V) mener, at nyt kvælstofmål vil slå landbruget ihjel. Minister understreger, at tallene ikke er endelige.

Torsdag fik Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg en teknisk gennemgang af den nye anbefaling, Aarhus Universitet og DHI præsenterede før jul, og som sænker kvælstofmålet betragteligt.

Selvom Venstres Erling Bonnesen deltog på en skrattende Skype-forbindelse, fangede han budskabet og derfor føler han sig nødsaget til igen at sige klart fra over det, der bliver fremlagt.

"Det nye mål betyder, at landbruget skal reducere sin nuværende udledning med 15.000 tons. Det er det samme som at slå landbruget ihjel, og det kommer vi aldrig til at være med til", siger han.

Hvor landbruget lige nu skal ned på at udlede 44.700 tons kvælstof, lyder det i rapporten, at man skal længere ned på 36.600 tons. Landbruget udleder omkring 56.000 tons.

nye virkemidler

Erling Bonnesen stiller nu som krav, at hvis Venstre skal deltage i forhandlinger på området, skal der først laves en second opinion på AU og DHIs arbejde.

Noget, fødevareminister Rasmus Prehn (S) tidligere har åbnet for.

Derudover skal der nye virkemidler på bordet, mener Erling Bonnesen.

"De er nødt til at opstille andre og flere handlemulighed for os politikere. Vi er nødt til at lave flere forskellige virkemidler, for den teknologiske udvikling ser løbende, og der er hele tiden nye ting, der kan inddrages", siger han og fortsætter:

"Udtagningen af lavbundsjordene skal fortsætte, ligesom vi skal have mere gang i præcisionslandbruget. Det skal videreudvikles og skaleres op".

ny planperiode

Derudover mener Erling Bonnesen, at der er brug for en helt fjerde vandplansperiode.

Lige nu står vi på tærsklen til den tredje og foreløbigt sidste periode, hvor der også skal håndteres flere tusinde kvælstofreduktion, som man har skubbet foran sig.

"De andre europæiske lande er ikke nået så langt, som de skal, og derfor er der en diskussion i EU, om man skal have en planperiode mere", siger Bonnesen.

fuldstændig på månen

Ifølge landbrugsordføreren vil Venstre både sikre et godt vandmiljø, men også et eksportorienteret landbrug.

Alligevel mener, at den nye kvælstofanbefaling fra AU og DHI er "fuldstæding på månen".

Hvorfor accepterer du ikke tal, der kommer fra nogle af landets fremmeste eksperter?

"Det her handler om, at vi bare gerne vil andre eksperter til også at se på tallene. Vi har oplevet, at Aarhus Universitet har regnet forkert flere gange, og når der kommer eksperter og fortæller, at de vil slå landbruget af landkortet, så er jeg nødt til at sige stop", siger Erling Bonnesen og fortsætter:

"Jeg kan også nævne 1900-talsproblematikken. Her var man ved at være tæt på målet, og så flyttede de målstregen. Det går jo ikke. De må hjem til skrivebordet igen og give os flere og bedre muligheder og virkemidler. Det er desuden stærkt kritisabelt, at der ikke fugle en konsekvensberegning med. Vi ved ikke, hvad de mener, det her får af konsekvenser".

tallene er ikke endelige

Hos Miljøministeriet lyder det, at tallene stadig er foreløbige, og endnu ikke konsoliderede.

Til Landbrugsavisen.dks spørgsmål henvises der til et citat givet til Effektivt Landbrug i december:

"Vores vandmiljø er presset, og selvom vi har strammet kvælstofreguleringen flere gange, står vi overfor en stor udfordring. Vi er i en proces lige nu, hvor vi arbejder med at få grundlaget på plads for næringsstoffer i forhold til de kommende vandplaner. Det bliver der arbejdet på højtryk med. Nu skal vi have de endelige tal, men det er klart, at det er en bunden opgave at få udledningen af kvælstof længere ned, og det kommer vi til at tage fat på politisk i starten af det nye år", lyder det fra miljøminister Lea Wermelin (S) i en skriftlig kommentar.

Blå blok kaldte før jul fødevareministeren og miljøministeren i samråd om det nye mål. Dette samråd forventes afholdt i starten af februar.

Faktaboks

Nye mål for kvælstofudledning:

  • På nuværende tidspunkt er den såkaldte målbelastning - dvs. mål for udledning af kvælstof fra land - sat til 44.700 tons årligt. 
  • Før jul kom Aarhus Universitet og DHI med en rapport, hvor man anbefaler at sænke dette mål til 36.600 tons.
  • På nuværende tidspunkt regner man med, at landbruget udleder omkring 56.000 tons kvælstof årligt.
  • Det er endnu uvist, om regeringen vil følge denne anbefaling, da det lyder, at tallene ikke er konsoliderede.

Emneord

politik

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle