Venter på tilskud for 6 mio. kr.: Lang ventetid på skovstøtte skaber utryghed

Der er noget helt galt med sagsbehandlingen hos Landbrugsstyrelsen, når private skovrejsere skal vente for lang tid på at få deres støtte. Det mener rådgiver og skovfoged Peter Kjøngerskov.

Landbrugsstyrelsen er nu oppe på at have færdigbehandlet 90 procent af ansøgningerne til tilskudsordninger for skov med biodiversitetsformål og privat skovrejsning fra 2018.

Men det ser ud til, at der fortsat vil være lang ventetid, før de ansøgere, der er færdige med at plante skov og nu har anmodet om at få udbetalt tilskud i 2019. Den bekymring har blandt andet Peter Kjøngerskov, der er uddannet skovfoged og rådgiver hos Naturplant.

"Problemet er, at lige nu ser det ud som om, at sagsbehandlingen er gået i stå, og det er et stort problem", siger Peter Kjøngerskov, der arbejder med skovrejsning for både private og offentlige arealer samt naturprojekter i Midt- og Sønderjylland og Fyn.

For selvom styrelsen melder om, at "fremdriften er høj" med at nå igennem bunken af sager, så har styrelsen på nuværende tidpunkt kun færdigbehandlet 3 sager ud af de 181, som man har modtaget i 2019.

"Vi har omkring 40 sager liggende, som venter på svar. Det svarer meget godt til, at der mangler at blive udbetalt 6 mio. kr. i støtte i de sager, vi har. Men det er jo mange flere penge i alt, som ikke er kommet ud, for det er 178, der har anmodet om støtte uden at få svar bare i 2019", siger Peter Kjøngerskov.

Sagbehandling gået helt i stå

At Landbrugsstyrelsen melder om stor fremdrift i sagsbehandlingen undrer Peter Kjøngerskov, der har en helt anden opfattelse af forløbet. Han oplever i stedet, at sagsbehandlingen er gået helt i stå efter den overgik fra Miljøstyrelsen til Landbrugsstyrelsen:

"Jeg er bange for, at det igen bare er noget snak. Det eneste vi er interesserede i, er at sagerne bliver behandlet - at der sker noget. Men vi er meget utrygge ved om Landbrugsstyrelsen kan løfte den opgave", siger han.

"Landbrugsstyrelsen har flere gange meldt ud, at de ville være færdige til jul, men vi føler, at vi bliver nødt til at råbe op nu, for skovejerne er nervøse for, om man får nået det", fortsætter Peter Kjøngerskov.

Problemet er, forklarer rådgiveren, at når lodsejere, der vælger at rejse skov, kan få problemer med økonomien og likviditeten, når de har betalt for planter og plantning og har lagt penge ud, men må gå længe og vente på støtte.

Og så har Peter Kjøngerskov også et godt forslag til, hvor Landbrugsstyrelsen i mellemtiden kan lette lidt af byrden for skovejerne.

"Jeg synes, det ville være en god idé, når sagsbehandlingstiden er så lang, hvis man betalte noget af støtten a conto, ligesom man har gjort med minivådområderne. Det var i hvert fald en måde at få løst sådan et problem", siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle