Verdens insekter er truede - Otte projekter vil hjælpe de danske bier

Miljø- og Fødevareministeriet har igangsat et Biavlsprogram, hvor otte danske projekter skal gøre deres for at hjælpe de truede bier.

Otte danske projekter, der skal hjælp de truede bier, har netop fået grønt lys fra Landbrugsstyrelsen, der vil støtte projekterne økonomisk.

Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Projekter har ansøgt Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsprogram 2020-2022. Programmet er en del af den danske biavlsstrategi, der blandt andet har til formål at fremtidssikre dansk biavl og bestøvning gennem fortsat at vedligeholde sunde danske bier.

Biavlsprogram hører under den fælles markedsordning, som er et led i gennemførelsen af EU's fælles landbrugspolitik. 

De otte projekter, der vil modtage støtte spænder bredt fra undersøgelse og bekæmpelse af biernes sygdomme, særligt varroasyge, til forbedring af kvaliteten af biavlsprodukter.

"Vi forventer, at projekterne vil bidrage til reduktion af biernes dødelighed og forøgelse af produktionsværdi af biavlsprodukter", skriver styrelsen.

Bi-støtte for 6,5 mio. kr.

Styrelsen har modtaget 13 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på cirka 11,6 mio.kr.. De otte ansøgninger, som opfylder støttekriterierne, har fået tilsagn om tilskud for lidt over 6,5 mio. kr..

Eksempelvis fokuseres der i ét af projekterne på, hvordan biernes pollennæring påvirker biernes sundhed og vinterdødelighed gennem biernes udnyttelse af pollenkilder i de omgivende landskaber. I et andet projekt sættes der fokus på salg, markedsføring og udvikling af nye biavlsprodukter. Et andet kigger på medicinsk honning.

Biavlsprogram 2020-2022 har til formål at forbedre mulighederne for at producere og afsætte danske biavlsprodukter. Programmet finansieres 50 pct. af EU-Kommissionen og 50 pct. af nationale midler. Biavlsprogram 2020-2022 gennemføres i perioden 1. august 2019 til 31. juli 2022.

Faktaboks

Otte projekter har fået tilsagn om tilskud under Biavlsprogrammet 2020-2022

  • Projekttitel: Hvad er sammenhængen mellem biernes pollenforsyning, varroavækst og vinterdødelighed i danske landskaber?Af: Aarhus UniversitetSamlet tilskudsbeløb: 770.771 
  • Projekttitel: Varroabekæmpelse uden kemiAf: Aarhus UniversitetSamlet tilskudsbeløb: 771.817
  • Projekttitel: Vidensdeling om honningbiers biologiAf: Aarhus Universitet Samlet tilskudsbeløb: 906.309

  • Projekttitel: Projekt max 10% vintertabAf: Danmarks BiavlerforeningSamlet tilskudsbeløb: 1.140.100

  • Projekttitel: Verdens bedste biavlsprodukterAf: Danmarks BiavlerforeningSamlet tilskudsbeløb: 1.073.600

  • Projekttitel: Medicinsk honningAf: Københavns UniversitetSamlet tilskudsbeløb: 520.800

  • Projekttitel: Oparbejdelse af biavlsmaterial fra primærdriftAf: Aarhus Universitet, OBC Biavl og IntradeA/S (samarbejdsprojekt)Samlet tilskudsbeløb: 1.021.614

  • Projekttitel: Reduceret vinterdødelighed og forbedret varroabekæmpelse for lyngbiavlere ved anvendelse afforceret udvikling af aflæggereAf: Jens Hansens BiavlSamlet tilskudsbeløb: 334.361

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle