Vi har allerede vandet vintersæden tre gange og vårbyggen en gang
Hos Anders Rahbek har tørke og kulde præget de sidste uger, hvor vandingsmaskinerne og gyllevognen har haft travlt, mens sprøjten holdt stille.

"Det har været utrolig tørt her i foråret. Siden regnen i marts har vi kun fået 20 mm i alt. Så vi har vandet på højtryk i over en måned nu.

Vintersæden er vandet tre gange. Og vårbyggen en gang, hvilket er usædvanlig tidligt, da den ikke forbruger meget vand endnu. Men vi ved bare, at vi skal være på forkant med vandingen. Erfaringen viser, at vi ikke må komme for sent«, siger Anders Rahbek fra Frølund Agro.

Gyllen gives af to gange

»Vi er færdige med at køre gylle. Gyllevognen har kørt fra kl. fire morgen til midnat hver dag. Vi har valgt at sætte to mand på vognen, så begge fik en mere normal arbejdsdag«.

Afgrøderne får en stor mængde gylle, 90-100 kg N/ha. Til vintersæd tildeles det altid ad to gange for at undgå svidninger og udnytte kvælstoffet bedre. Hveden fik ca. 30 ton pr. ha, rug 25 ton, vinterbyg 20 ton og raps 30 ton. Der køres med Syre N - kornet fik 15 liter svovlsyre pr. ha og rapsen 40.

»Vi går rigtig meget op i at tage analyser fra alle tanke, så vi nøjagtig ved, hvor meget kvælstof der kommer ud hvor. I præcisionspilot-projektet skal vi kende det nøjagtige næringsstofindhold i al gyllen. Det har været noget af en øjenåbner, da det kan variere meget.

I år indeholder gyllen ikke så meget N som normalt, da vi har saneret og brugt meget vaskevand i stalden. Vi bruger også gylleadditivet AktivNS i stalden, som binder ammonium og giver et bedre indeklima med mindre ammoniakfordampning. Det ses i gylleanalyserne, der har 15 pct. mere ammonium-N end før«.

Udfordring her & Nu

  • Kulden: »Vi håber, at majs kulde gør bondens lader fulde. Men vi har ikke kunnet sprøjte i to uger, da det ikke går sammen med nattefrost. Vi bor midt i landet, hvor risikoen er størst. Vårbyg er ikke engang ukrudtssprøjtet, bortset fra DFF efter såning«.
  • Gødning: Vi er færdige med at graduere gødning til vintersæd og frøgræs og mangler kun vårbyg. Det har fungeret fint - både teknik og datahentning.

Faktaboks

  • Anders Rahbek driver Frølund Agro sammen med sin kone Birgit, sin søn Brian og ansatte Søren Vestergaard.
  • Bor ved Hammerum, Herning. Driver 470 ha med hvede, rug, byg, raps og rajgræs til frø. Alt korn fodres op.
  • JB 1-4. 85 pct. af jorden vandes med gns. 100 mm årligt. 13 vandingsmaskiner. Meget husdyrgødning.
  • Er med i præcisions-pilotprojektet, hvor sidste N-tildeling i vinter-/vårsæd gradueres. Graduerer også udsæd.
  • Producerer 27.500 antoniusgrise under Tulips ’Det gode gårdliv’, hvor grisene har mere plads + mere halm.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.