Vi har brug for flere intelligente løsninger, når CO2 skal ned i landbruget

Af Preben Friis-Hauge (V), folketingskandidat i Vardekredsen og formand for Varde Kommunes Plan- & Teknik Udvalg, Søndergade 18, 6862 Tistrup

Man kan reducere CO2 aftrykket på dyrkning af afgrøder i landbruget, hvis man bruger grøn ammoniak som ingrediens til gødning i stedet for fossil baseret ammoniak fremstillet ved naturgas.

Grøn ammoniak baseres på vindmøllestrøm, og det har vi masser af i det sydvestjyske, og det er også her, vi dyrker mange tusind hektar jord, for bl.a. at have basis for at kunne skaffe fødevarer til den danske befolkning og til eksport af fødevarer til udlandet. Grøn ammoniak kan naturligvis bredes ud til hele Danmark, men det kunne være logisk at starte et sted, hvor den grønne strøm allerede var til stede. Det kunne være i Varde og Esbjerg kommuner, hvor meget grøn strøm løber i gennem i dag – både onshore og offshore.

Grøn ammoniak vil uden tvivl være dyrere i starten pr tons, men her må regering og landbrugets parter gå sammen og finde en struktur, der motiverer landbruget til at gå denne vej. Import af fossilt baseret ammoniak til Europa (2,9 mio. tons i 2021) kunne bringes ned til et minimum, og det ville også hjælpe på landbrugets CO2-regnskab.

Tænk på gårdniveau

Jeg håber ikke, man vil bruge ”grønthøstermetoden”, når man beslutter at nedbringe CO2 evt. gennem generelle og måske uretfærdige afgifter. Brug anerkendte værktøjer, der kan virke og måle effekt i forhold til bl.a. CO2 på det enkelte landbrug. Fx ESGreenTool. Jeg vil appellere til Folketingets beslutningstagere, at man tænker intelligent og gerne individuelt på gård-niveau, når man skal finde fremtidige løsninger på at nedbringe CO2-aftrykket i landbruget.

 

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle