Betalt indhold af Bayer Crop Science

Vi kan lære af vores rødder

Frederik på 26 år bobler af vidensbegærlighed og er nytænkende og eksperimenterende som få.

”Jeg synes egentlig ikke, at jeg bliver skuffet, når noget mislykkedes. Men jeg bliver mere og mere opmærksom på, at læring kommer, når noget mislykkedes”, siger Frederik, der er opvokset på en gård ved Assens og er i gang med at studere på KU Science i København.

Frederik stiller spørgsmål ved de ting, han laver og måden at gøre ting på. I sit studie og i forsøgsparceller tester han sorter, og kombinationer af sorter, af. Hjemme på gården er Frederiks far planteavler, og der lyttes med, når Frederik fortæller om sine idéer og overvejelser. Her er der altid både plads til et testområde og god snak om, hvordan man kan minimere risikoen for sygdomme og forbedre udbyttet.

Sortsblanding gav godt udbytte

Hvedesorten, de valgte sidste år, klarede sig dårligere end ønsket. Erkendelsen af, at det er umuligt at vide, hvilken hvedesort, der er den bedste til næste år, har fået Frederik og hans far til i år at vælge en sortsblanding og dermed reduceret risikoen for at vælge forkert.

Sponsoreret Bayer Crop Science

”Jeg har jo en passion for at kværke tal”, siger Frederik, ”Og man finder mange gode tal på sortsinfo.dk - så her valgte jeg top fire hvedesorter ud efter sygdommene septoria og gulrust. Jeg fokuserede på de sorter med de stærkeste sygdomsresistenser, da der er stor forskel.

Der er ikke så store variationer i udbytte, så derfor giver det mening at vælge sygdomme første og udbytte bagefter”, forklarer Frederik videre.

”Grundlæggende var det sjovt at se, hvordan de fire sorter voksede forskelligt, og det var en rigtig god oplevelse at have sortsblandinger. Man ser tydeligt den forskellige højde på aksene og strå, hvor man med kun én sort har et helt ensartet tæppe. Men vi havde en ren og pæn mark og fik et rigtig fornuftigt udbytte. Det blev til en god forsikring om, at hver især kan hvedesorter noget rigtig godt, men til sammen kan de noget mere og vores valg med de fire hvedesorter var det rigtige”, siger Frederik, og man hører engagementet tydeligt i hans stemme.

Viden fra da farfar var ung

”Men i tidligere generationer var det jo faktisk meget udbredt, at man brugte afgrøder i en blanding for at få de bedste egenskaber for hver af afgrøderne. Og det synes jeg er meget spændende, at man kan tage noget, der var aktuelt engang, dengang min farfar var ung, og lade sig inspirere af det og så bruge det i konteksten af en moderne landbrugsvirksomhed”, fortsætter Frederik.

Sponsoreret Bayer Crop Science

”Samdyrkning af byg og ærter, altså blandsæd var også meget udbredt for 50 år siden, og det er også én af de ting, man kigger på nu igen”, afslutter Frederik.

Frederik er lige nu i gang med at skrive speciale og skal aflevere inden jul. Når han er færdig med sit studie, bliver han Cand. Agro, altså agronom, og vil gerne være planteavlskonsulent. Han skriver netop om samdyrkning/intercropping med udgangspunkt i byg og ærter. Samdyrkning handler om at dyrke mere end én afgrøde på marken samme sted og få større samlet værdi, end de enkelte afgrøder ville kunne præstere hver for sig - netop som man gjorde i gamle dage.

Fremtidens Landbrug

Bayer har fulgt tre unge landmænd med særlig passion for planter, og med tre vidt forskellige udgangspunkter og tilgange til planteverdenen. Frederik studerer plantevidenskab med drømmen om at blive konsulent. Thomas er en nyopstartet landmand, og godt i gang med sin egen karriere som planteavler og svineproducent. Og Hedda, en ung, svensk landkvinde fra Mellemsverige, brænder for madproduktion og er i gang med sit studie.

Med de nye landmænds viden og passion når vi nye højder. Bayer støtter op om fremtidens landbrug og den nye generation af landmænd, der i disse år udforsker deres faglighed og høster masser af erfaring på vejen til at blive fremtidens selvstændige landmænd. Sammen skal vi udvikle landbruget og planteverdenen.

Du husker måske Frederik og Thomas fra et par år siden, hvor Frederik var i gang med at hente en såmaskine hjem fra NewZealand og Thomas, i hans tidlige opstart som selvstændig.

Faktaboks

Fakta om Frederik

  • 26 år
  • Opvokset på en gård ved Assens
  • Studerer på KU Science i København og er færdig som agronom til jul i år
  • Drømmer om at hjælpe andre landmænd med at opnå planternes fulde potentiale

Emneord

Bayer Crop Science , sponsoreret , nye kræfter , samdyrkning , intercropping , fremtidens landbrug , ny generation , unge landmænd

Forsiden lige nu