Viceformand beder minister tage handling i ulvesag

Mange dyreholdere i områder med ulv føler sig magtesløse over for ulveangreb. Derfor beder Landbrug & Fødevarer miljøministeren om at sætte gang i en række aktiviteter nu.

Der begynder at tegne sig et billede af, at flere og flere landmænd er tæt på at opgive at have udegående dyr blandt andet til naturpleje i områder med ulv.

Det er en yderst uheldig udvikling, som på sigt kan få store konsekvenser for den lysåbne natur, og som er stik imod de indsatser, der ellers gennemføres for at sikre naturværdierne på en række naturarealer.

Sådan skriver Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer i et nyt brev til miljøminister Lea Wermelin, skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

I brevet opfordrer viceformanden til, at man hurtigst muligt sætter gang i en række aktiviteter for at hjælpe de berørte dyreholdere.

"Vi bakker selvfølgelig op om det arbejde, der er igangsat i Vildtforvaltningsrådet, og ser frem til at gå konstruktivt ind i det. Men da det vil tage noget tid at få udarbejdet en sådan forvaltningsplan, er der behov for handling nu, da blandt andet de lange sagsbehandlinger skaber frustrationer", siger Thor Gunnar Kofoed. 

Samtidig vil Landbrug & Fødevarer fortsat have fokus på definition og håndtering af problemulv og arbejde for at sikre, at der opnås en operationel forvaltning af problemulve.

"Vi er nødt til at anerkende, at ulven er beskyttet efter EU’s habitatdirektiv – det er ikke op til hverken ministeren eller vildtforvaltningsrådet at beslutte, at ulven ikke må være i Danmark. Vi arbejder internationalt for at beskyttelsen ændres – men det er en lang proces. Derfor arbejder vi målrettet inden for den juridiske ramme vi har, for at sikre de bedst mulige vilkår for husdyrholdere i ulveområder", siger Thor Gunnar Kofoed. 

Faktaboks

Thor Gunnar Kofoed, viceformand i L&F, foreslår følgende handlinger i sit brev til ministeren:

  • Smidig og hurtig håndtering af sager om ulveangreb – hurtig udbetaling af erstatning
  • Flere midler til hegning – så der blandt andet også gives tilskud til vedligeholdelse af hegn / renholdelse under hegn
  • Tilskudsordning til anskaffelse af vogterhunde og hold af vogterhunde, hvis nogen måtte ønske det
  • Undersøgelse af, om der aktuelt står en problemulv bag nogle af de aktuelle ulveangrab – jf. den gældende definition af problemulv
  • Bedre viden til Vildtforvaltningsrådets parter om ulveangreb (antal, omfang, omstændigheder)

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle