Viceformand: Copa bakker op om en fordobling af økologien i EU

Copa bakker op om en målsætning om, at 15 pct. af EUs landbrugsareal frem mod 2030 skal dyrkes økologisk, siger Lone Andersen, viceformand i L&F. Men udviklingen skal være markedsdrevet.

De europæiske landmænds paraplyorganisation Copa bakker op om, at EU i en ny biodiversitetsplan fastlægger et mål om en markant udvidelse af økologisk landbrug i EU de næste 10 år frem mod 2030.

Det siger Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer. Hun er formand for Copas arbejdsgruppe for økologi og desuden medlem af Copas præsidium,.

"Vi mener, at en fordobling til 15 procent af landbrugsarealet fra det nuværende gennemsnit på 7,5 pct, af landbrugsarealet er en realistisk målsætning", siger hun.

Lone Andersen understreger, at Copa lægger vægt på, at der skal være tale om en markedsdrevet udvikling og at der skal være plads til forskelligheder EU-landene imellem.

"Nogle EU-lande, som f.eks, Østrig, er allerede oppe på 24-25 pct.".

I Danmark udgør det økologiske areal ca. 10 pct.

Plan for biodiversitet

Copas opbakning til at fordoble det økologiske areal i EU til 15 procent er en reaktion på et andet og mere vidtgående forslag i EU, som endnu kun foreligger i et uofficielt udkast.

Det drejer sig om en plan for Biodiversitet i EU frem mod 2030, som er langt fremme. I et foreløbigt udkast lægger planen op til en målsætning om, at hele 25 pct. af EU’s landbrugsareal skal dyrkes økologisk frem mod 2030. Men det mål er for ambitiøst, siger Lone Andersen.

"25 pct. er for meget. I det hele taget skal vi ikke forøge økologien, hvis ikke der er afsætning på det til de højere priser, som økologi skal have, fordi det er en dyrere produktion".

Ingen garanti

Lone Andersen understreger, at økologi i sig selv ikke er nogen garant for høj biodiversitet og at økologisk landbrug derfor også arbejder med at sikre mere biodiversitet på de økologiske bedrifter.

"På dyrkningsfladen er der ikke meget biodiversitet, for også i økologisk landbrug ønsker man jo mest muligt korn og afgrøder på arealerne. Til gengæld har økologer måske flere læhegn og hjørner, hvor der er plads til natur, ligesom jorden dyrkes mindre intensivt og uden pesticider".

Har bedt om udsættelse

Biodiversitetsplanen lægger i udkastet også op til en målsætning om, at forbruget af pesticider skal halveres, og at 10 pct. af EU’s landbrugsarealer skal udlægges som områder med særlig høj biodiversitet.

Tankerne om at fastsætte en målsætning om at halvere forbruget af pesticider, er ikke et emne, som Copas økologi-arbejdsgruppe beskæftiger sig med, siger Lone Andersen.

Det gør Copa som helhed imidlertid og organisationen har bl.a derfor bedt om mere tid og om at få hele biodiversitetsplanen udsat til efteråret 2020. Lone Andersen tvivler dog på, at opfordringen vil blive fulgt.

I følge Farmers Weekly er det meningen, at biodiversitetsplanen vil blive offentliggjort 20. maj eller 29. maj.

Lone Andersen understreger, at uanset hvad det endelige indhold af biodiversitetsplanen bliver, vil der ligge et årelangt forløb og mange politisk processer forude.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle