Viceformand: Dybt skuffende konklusion på vandrådsarbejde

Samfundet kommer til at bruge mange millioner på vandløb uden naturpotentiale, mener Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Det er beklageligt og uforståeligt, at konklusion på vandrådenes arbejde bliver, at kun 1.000 kilometer vandløb bliver taget ud af vandplanerne.

Det er stort spild af samfundets ressourcer at bruge millioner på vandløb uden potentiale og samtidig kan det få alvorlige konsekvenser for afvandingen af landbrugets marker.

Det siger Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer, i en pressemeddelelse.

"Vi kan ikke være andet end skuffede over regeringen og Dansk Folkepartis udmelding om, at kun 1.000 kilometer står til at blive taget ud. De resterende mere end 7.000 kilometer indeholder mange vandløb, som på ingen måde har stort naturpotentiale. Det er bestemt ikke at gøre naturen en tjeneste at fastholde så mange vandløb med ringe naturpotentiale i planerne", siger Thor Gunnar Kofoed.

naturpotentiale er blevet overvurderet

Han påpeger, at Landbrug & Fødevarer har set på de enkelte vandløb og taget virkeligheden med ind til mødebordet i form af faglige og realistiske input.

Netop med udgangspunkt i hvert enkelt vandløb bør man vurdere potentialet for at opnå god tilstand på alle biologiske parametre.

Det vil sige både smådyr, planter og fisk. Ved kun at se på smådyrene har man generelt overvurderet naturpotentialet og samtidigt undervurderet konsekvenserne for landbruget og den samlede regning for samfundet.  

"Desuden blev man i vandrådene hverken helt eller halvt færdig med at se på vandløbene. Tiden var alt for presset, og i nogle kommuner ville man slet ikke gennemgå alle vandløbene", siger Thor Gunnar Kofoed.

Han vil derfor hurtigst muligt bede ministeren om at der påbegyndes en samlet gennemgang af alle vandløbsudpegninger frem mod den næste generation af vandplaner, som skal være klar i 2021.

opfordring: meld ind med små vandløb

Alle 8.000 kilometer små vandløb skal i den sammenhæng ses efter i sømmene, så afgrænsningen bliver fyldestgørende og korrekt.

Den reviderede vandløbsafgrænsning er på vej i høring. Thor Gunnar Kofoed opfordrer alle landmænd med små vandløb omfattet af vandplanerne til at komme på banen i høringsfasen.

"Det er vigtigt at få så mange fejl som overhovedet muligt frem i lyset i høringen. På den måde er der konkret mulighed for at få rettet op på fejlene og samtidigt får vi sendt et klart signal om, at vi slet ikke er færdige med at tale om, hvilke vandløb, der hører hjemme i vandplanerne", siger Thor Gunnar Kofoed.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle