Viceformand får bøde for brug af sprøjtemidler

Thor Gunnar Kofoed har fået en bøde for brug af bekæmpelsesmidler der ikke var godkendt til de afgrødetest de blev brugt til. Selv føler viceformanden sig krænket på sin retsfølelse, men har valgt ikke at anke bøden, idet han ikke kan bevise at de blev brugt efter gældende retningslinjer. Han meddeler derfor, at han har taget afgørelsen til efterretning og glæder sig over, at de relevante procedurer efterfølgende er blevet klarere og bedre hos Miljøstyrelsen.

Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed er blevet idømt en bøde på 15.000 kr. for brug af tre forskellige sprøjtemidler i afgrøder, som de ikke var godkendt til.
 
Det kom frem torsdag i en artikel i Bornholms Tidende.
 
Brugen af midlerne foregik tilbage i 2016 og blev politianmeldt af Miljøstyrelsen. Det resulterede i at Thor Gunnar Kofoed i juli 2018 blev pålagt en bøde på 15.000 kr.
 
Thor Gunnar Kofoed erkender, at han har brugt midlerne, men han mener dog, at han var i sin gode ret til at bruge midlerne på den måde han har gjort, som en del af et logaritmeparcelforsøg.

Derfor klagede han over bøden, og sagen endte i byretten, hvor viceformanden blev kendt skyldig. Han ankede til Landsretten, men få dage før sagen skulle behandles 24. august 2020 trak Thor Gunnar Kofoed sin anke tilbage.
 
Helt konkret drejer sagen sig om sprøjtemidlerne Galera og Rubric i hybridgulerødder til frø, samt anvendelsen af bekæmpelsesmidlet Karate 2,5 i radiser til frø.

”Juristeri”

Thor Gunnar Kofoed kalder sagen for "rent juristeri".
 
"Jeg er træt af bøden og jeg føler min retsfølelse krænket. Sagen er rent juristeri, der ikke har nogen relevans i forholdt til praksis ude på marken. Jeg har brugt min klageret, men den er overhovedet ikke blevet taget ad notam", siger Thor Gunnar Kofoed til landbrugsavisen.dk.

Ifølge Thor Gunnar Kofoed brugte han midlerne som en del af et kontrolleret forsøg, der var i overensstemmelse med reglerne på daværende tidspunkt.

"Jeg fulgte de retningslinjer, som vi har fulgt i over 20 år. Siden er reglerne lavet om, og de gamle sider hos Miljøstyrelsen er desværre blevet slettet ved et uheld, og de kan ifølge Miljøstyrelsen ikke fremskaffes igen", siger Thor Gunnar Kofoed.

"Desuden blev de procedurer, jeg fik en bøde for at have overtrådt, ændret igen året efter. Det glæder jeg mig over, men det ændrer ikke på bøden", siger han.

"Når jeg så alligevel trækker min anke er det fordi jeg blev rådet til det af min advokat, idet det ville blive svært at bevise i Landsretten”, fortsætter han.

I forvejen godkendte midler

For Thor Gunnar Kofoed er det en vigtig pointe, at de midler han brugte, ikke er ulovlige.
 
"De midler, jeg har brugt, er ikke ulovlige, idet de er godkendt til brug i andre afgrøder og det vil sige, der er ikke tale om miljø- eller sundhedsmæssige problemer”, siger han.
 
Forsøgene i hans marker med hybridgulerødder og radiser, der ligger til grund for bøden, blev lavet i samarbejde med Seges og med Aarhus Universitets forskningscenter Flakkebjerg på sidelinjen.
 
"Man laver de forsøg med henblik på at få midlet godkendt eller få dispensation til brug i de pågældende afgrøder, og der er kun den ene mark i kongeriget Danmark med hybridgulerødder, så hvis der skal godkendes sprøjtemidler til det, skal forsøgene jo laves der", siger Thor Gunnar Kofoed.
 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle