Video: Kiggede på ålegræs ved Læsø - fem år senere er alt forandret

En video fra Miljøstyrelsen viser tydeligt, hvordan ålegræsset vinder frem.

For fem år siden tog dykkere en tur langs havbunden ved Læsø. I år har de så taget samme rute. Alt er forandret.

Det ses på videoen, som Miljøstyrelsen har lavet - og som du kan se nedenfor.

Baggrunden er, at ålegræsset for 10 år siden voksede ned til fem meters dybde ved øen i Kattegat. Siden da har ålegræsset bredt sig til den dobbelte dybde, så Miljøstyrelsens marinbiologer nu finder ålegræs helt ned til 10 meters vanddybde.

Det er især i de åbne havområder som ved Læsø samt i Limfjorden, at ålegræsset har bredt sig gennem de seneste år. Det gælder blandt andet i Nibe og Gjøl Bredninger i Limfjorden. På de store flade områder i Limfjorden er bevoksningerne mange steder så tætte, at sejlads næsten er umulig, når man kommer ind på 1-1,5 meters dybde.

Svinepest: Nu vil Frankrig bygge vildsvinehegn 15. oktober · 14:32

Ifølge kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra Miljøstyrelsen er de tilbagevendende fund af ålegræsset på dybt vand ved Læsø er et tegn på god vandkvalitet.

"Udviklingen hænger sammen med, at der udledes færre næringsstoffer til havmiljøet. Resultatet er færre alger, mere klart vand og mere ålegræs", siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

I de inderste fjordområder i Danmark har ålegræssets dog ikke bredt sig. Det kan hænge sammen med, at der endnu ikke er gode vækstforhold for ålegræs disse steder, lyder det fra Miljøstyrelsen.

Det er til gavn for smådyr som snegle, tanglopper og småfisk, når ålegræsset breder sig. Dyrene lever i ålegræsset og søger skjul for rovdyr. Ålegræsset har også en gavnlig effekt på vandkvaliteten, fordi planterne optager næringsstoffer fra vandet.

Emneord

video

Faktaboks

De første målinger af ålegræsset stammer fra 1889, hvor man angiveligt fandt ålegræs helt ned til 17 meters dybde i Flensborg Fjord. Senere undersøgelser har vist, at ålegræsset for over hundrede år siden voksede ned til 13 meters dybde i Flensborg Fjord. I den seneste måling fra Flensborg Fjord i 2010 vokser ålegræs ned til fire meters dybde.

Miljøstyrelsen undersøger ålegræsset udbredelse på godt 500 lokalitet hvert år, som led i overvågningen af naturen i NOVANA-programmet.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu