Video: Sådan gør du brug af gratis oplandskonsulent

Rundt i Danmark er knap 30 oplandskonsulenter nu klar til at rykke ud til landmænd, som overvejer at bygge et minivådområde, deltage i et vådområdeprojekt eller plante skov. Såvel rådgivning som udgifter til etablering er gratis for landmændene.

Som en del af landbrugspakken, hvor landbruget slap af med undergødskningen, skal landbruget frem til 2021 reducere udledningen af kvælstof med 6.900 t.

En del af reduktionen kan ske ved, at landmænd etablerer kollektive virkemidler, som har effekt ikke bare på landmandens egen jord, men for et vandopland. Staten og EU betaler netop nu for, at landmændene etablerer minivådområder, vådområder og planter skov.

"Vi er meget glade for, at vi har fået midler til at ansætte oplandskonsulenter, så landmændene kan få gratis rådgivning. Frivillige målrettede indsatser er en ny måde at tænke på. Det handler ikke bare om ens egen bedrift, men det vandopland ejendommen ligger i. Derfor er der behov for, at oplandskonsulenterne vejleder de enkelte landmænd, koordinerer indsatsen og sikrer, at de tiltag landmændene iværksætter, har en effekt der batter noget," fortæller afdelingsleder Irene Wiborg, Seges.

Stor kartoffelavler bliver borgmester 23. november · 11:14

Oplandskonsulenterne er alle erfarne rådgivere med kendskab til landbruget. De kan hjælpe landmændene med at vælge den indsats og den placering, som giver bedst mening i de enkelte vandopland. De hjælper med at søge tilskud hjem til minivådområder, etablerer kontakt mellem landmænd indenfor et vandopland og følger projekterne til dørs.

"Det er meget vigtigt, at landmændene kommer i gang nu. Jo mere vi får reduceret udledningen af kvælstof med de frivillige målrettede indsatser, jo mindre bliver behovet for den målrettede regulering, som vil være tiltag i markerne, f.eks. flere efterafgrøde, nedsatte gødningsmængder eller braklægning," siger Irene Wiborg.

På hjemmesiden Oplandskonsulenterne.dk kan du fra torsdag læse mere om f.eks. placering af minivådområder, etablering af vådområder og skovrejsning. Her finder du også kontaktoplysninger til oplandskonsulenterne. Du vælger selv hvilken oplandskonsulent i dit vandopland, du vil kontakte.

Emneord

video

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu