Video: Tulipanløg kræver maskiner man ikke troede eksisterede

Farverige striber af tulipanløg og maskiner man ikke troede eksisterede - oplev et år i produktion af blomsterløg.

Følg årets gang hos en af Hollands største producenter af tulipanløg, Maliepfard Bloembollen B.V.,  i denne video, der er filmet af siden Tractorspotter.

Firmaet har over 130 hektar med blomsterløg i det sydvestlige Holland og er en af de største blomsterløgsproducenter i Holland og dermed i verdenen.  Som det ses i videoen, kræver produktionen af blomsterløg en meget speciel maskinpark.

I marts og april måned bliver planter, der er inficeret med virus-sygdomme, manuelt luget fra. Afhængig af vejret bliver tulipanerne vandet mellem to og otte gange i løbet foråret.

Til vanding råder bedriften over fem vandingsmaskiner. Vandingmaskinerne er med indtræk, men i stedet for en kanon er der monteret en 50 til 70 meter bred bom for enden af slangen. Vandet suges direkte fra de karakteristiske  Hollandske kanaler.

Løgene bliver gennem sæsonen sprøjtet flere gange. Til dette råder bedriften over en selvkørende Challenger RoGator-sprøjte med 36 meter bom. Sprøjten er udstyret med en lille kran foran, så der kan suges vand til næste tankfuld direkte fra kanalerne.  

Sidst i april klippes alle blomsterknopperne af tulipanerne. Ved at klippe blomsterne af, sikres det, at planterne lagrer så meget energi som muligt i løgene og ikke spilder energien på blomsterhovederne. Blomsterhovederne lægges af mellem bedene får at undgå unødvendigt sygdomstryk, når de forrådner.

I juli måned høstes løgene. På bedriften Maliepaard dyrker man både løgene med og uden net. Dyrkes løgene med net, ligger selve løgene mellem to lag net. Ved optagning af disse løg, fjernes jorden oven på nettene først. Derefter samles de to lag net op og rulles op hver for sig, hvorved løgene kommer fri af nettene. Herefter passerer løgene over et sorteringsbånd og via en elavator op i en frakørselsvogn. Optageren er udformet, så netrullerne let tippes af i forageren.

Henrik Høegh mister mange vælgere på Lolland 22. november · 00:52

Dyrkes løgene ikke i net, bruges en række selvkørende maskiner til optagningen. Løgene tages op af jorden med en Ploeger AR-4W selvkørende optager, der er udviklet til optagning af kartofler og andre slags rodfrugter.
Optageren transporterer løgene direkte over i en selvkørende løgvasker, der vasker løgene og sorterer jord fra. Vaskemaskinen kaldes meget sigende 'Earth Eater'. Vaskemaskinen bruger vand og skal derfor jævnligt påfyldes frisk vand fra en tankvogn. Vandet kan påfyldes, mens hele ekvipagen kører afsted. Vaskemaskinen har også en mindre tank, så frakørselsognen skal køre ved siden af hele tiden.

Både optageren og vaskemaskinen er udstyret med bælter for at mindske jordpakning.

De optagne løg transporteres herefter hjem til gården, hvor de vaskes yderligere og tørres. Det sker på to forskellige produktionslinjer, afhængig af om løgene er dyrket med eller uden net. Når løgene er tørre, pilles og sorteres de på to sorteringslinjer. Løgene opbevares i store kølehuse.

I oktober og november plantes løgene til næste års produktion. Forinden er jorden klargjort ved blandt andet rotorharvning og anden jordbearbejdning.

Lægning sker med en speciel lægger. Læggematerialet opbevares på et bredt bånd, som er placeret henover traktoren, i takt med at løgene lægges køre båndet bagud og tømmes ned i selve læggeren.  Selve læggeren er ophængt liften. Løgene lægges i brede bånd og dækkes med et jævnt lag jord.

Lægges løgene imellem net, bruges en anden læggemaskine, som medbringer to netruller. Nettet rulles ud i takt med, at løgene lægges ind imellem de to lag net og ned i jorden. For at få nettet ned i jorden kastes jorden til siden og tilbage over nettet med en hydraulisk drevet tallerken. Hver gang læggemaskinen kommer til enden og hæves, skal nettene manuelt skæres over.

Emneord

video

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu