VikingDanmark kom styrket igennem 2018

Nye aktiviteter vokser hos Viking Danmark, der kom styrket ud af 2018.

Med en stor vækst på alle nye aktiviteter, ro på priser på sæd og reproduktionsservice og en uændret høj markedsandel er VikingDanmark, der primært rådgiver om avl og reproduktion i kvægburg, kommet stærkt igennem 2018

Det samlede resultat for 2018 blev på 539.000 kr. for det samlede VikingDanmark inklusiv VikingLivestock A/S og SimHerd A/S. Viking er ejet 100 procent af de danske kvægbrugere, og målet er at Vikings bundlinje skal gå i nul.

Kerneforretningen inden for sæd og reproduktionsservice er fastholdt på et uændret højt niveau, og dertil er der stor vækst på alle nye forretningsområder med en stor stigning i omsætning for VikShop på 18 procent, Medicin & Vacciner på 42 procent samt VikingLivestock med 85 procent.

Det skriver Viking Danmark i en pressemeddelelse.

Stram omkostningsstyring, optimering og vækst har kunnet eliminere et negativ afkast på værdipapirbeholdningen på mere end 10 mio. kr, i følge foreningen.

"Det er yderst positivt, at aktiviteten på alle forretningsområder i koncernen er styrket i 2018, hvor omsætningen er øget med 55 mio. kr. svarende til 14 procent for hele koncernen", siger direktør Hans Peter Bay.

Stærke landmandspriser på kerneydelserne

I 2018 har det været muligt at sænke priserne på sæd marginalt både på brugstyre og kønssorteret sæd. Den gennemsnitlige sædpris har været 101 kr. og dækker over et øget forbrug af X-Vik, øget forbrug af kødkvæg og dermed et lidt lavere forbrug af almindelig konventionel sæd.

På området for insemineringsservice har VikingDanmark øget antallet af insemineringer samtidig med, at der også her er helt uændrede priser.

"Jeg er rigtig stolt over, at vi i de seneste syv år kun har hævet insemineringsprisen med 2 kr., så reelt ses et prisfald i forhold til den generelle prisudvikling", siger Hans Peter Bay.

En shop i udvikling

I VikShop er omsætningen steget fra 16 mio. kr. i 2015 til 50 mio kr. i 2018. Specielt web-salget er i kraftig udvikling, og også den svenske webbutik, Växa-shop vækster pænt.

I Danmark er de største ”sællerter” mælkepulver, StaldRen, malkehandsker og gummistøvler, i følge  foreningen.

Salget af medicin og vacciner gennem landbrugsapotekerne steg 42 procent i 2018.

VikingLivestock godt på vej

I det nye eksportselskab, VikingLivestock, blev væksten på 85 procent i antal omsatte dyr og en samlet eksport af dyr på 5.271 stk.

Hovedmarkederne er Polen og Rusland, men der er også eksporteret til bl.a. England, Bulgarien, Grækenland, Tjekkiet og Uganda.

Vikings lokale sæddistributører ude i verden ser store fordele i også at kunne tilbyde levedyr fra Danmark sammen med sæd, og samtidig giver det god mening for vores danske kvægbrugere, at Viking kan hjælpe dem med afsætning af overskudsdyr", siger Hans Peter Bay. 

Samling af administrative funktioner 

I 2018 er alle VikingDanmarks administrative aktiviteter samlet på Koldkærgård ved Skejby. Det har betydet, at foreningen har kunnet slanke administrationen og gøre den mere effektiv og rationel i alle arbejdsgange.

I 2019 får den eksisterende kerneforretning det primære fokus, og der skal trækkes maksimale synergier ud af de eksisterende aktiviteter, så den samlede markedsstyrke bliver udviklet.

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle