Vildtforvaltningsråd arbejder videre med ny ulveplan

Ulvegruppen har haft de første drøftelser om en ny forvaltningsplan for ulven, men har endnu ikke truffet beslutninger.

Torsdag sidste uge havde ulvegruppen i Vildforvaltningsrådet møde om en ny forvaltningsplan for ulve.

”Vi har åbnet forvaltningsplanen, og på mødet blev drøftet de punkter, vi har spillet ind,” siger Lars Hvidtfeldt, som er Landbrug & Fødevarers repræsentant i Vildforvaltningsrådet.

Landbrug & Fødevarer har i september meddelt, at de ønsker lettere mulighed for at regulere problemulve, der udgør en fare for husdyr.

”Der er ikke truffet endelige beslutninger endnu, udover at vi har konstateret, at Justitsministeren via Esben Lundes svar til Folketinget har meddelt, at vi godt kan bruge nødværge i forhold til at beskytte husdyr, når blot de øvrige regler for nødværge er overholdt”, konstaterer han.

Ulvegruppen blev enige om at afholde et nyt møde i januar.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle