Vildtforvaltningsrådet delt: Grønne organisationer vil forbyde udsætning af gråænder

Jægere og land- og skovbruget er lodret uenige med grønne organisationer, som vil forbyde udsætning af ænder fra 2023.

En række grønne organisationer i Vildtforvaltningsrådet har i en fælles indstilling opfordret miljøminister Lea Wermelin til at forbyde udsætning af gråænder, når andeforliget udløber med 2022.

I en anden fællesindstilling fra medlemmer af Vildtforvaltningsrådet  - Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund -  er indstillingen den modsatte: Udsætning af gråænder skal fortsætte.

"Ulovligt og forurenende"

De grønne organisationer - Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse og Friluftsraadet - mener, at andejagt bør baseres på den naturlige bestand af gråænder, at udsatte ænder er årsag til genetisk forurening af både den vilde bestand, og til 'en betydelig' forurening af vandhuller og søer med bl.a. fosfor.

De hæfter sig desuden ved, at en meget stor del af andeudsætningen foregår ulovligt uden den lovpligtige indberetning.

Miljøstyrelsen registrerer på årsbasis op til 60.000 udsætninger af ællinger. Men af CHR-registret fremgår det, at der hvert år produceres ca. 350.000 udsætningsklare ællinger - altså 5-6 gange så mange, som indberettes udsat.

Landbruget trækker modsat

I den anden indstilling fra Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund, lyder andre toner.

Her fra anbefales, at udsætning af ænder fortsat skal være lovligt efter 2022.

Det tre organisationer er dog enige i, at en stor del af udsætningen af ænder foregår ulovligt uden den lovpligtige indberetning, derfor anbefaler de skærpet kontrol, højere bøder og en ny model for registrering og opdræt og udsætninger.

Store konsekvenser

Mod et forbud taler, i følge bl.a. Landbrug & Fødevarers Sektion for Større Jordbrug, at det vil få alvorlige, økonomiske konsekvenser for både jagtudlejere, opdrættere og jægere.

"Hvis Miljøministeren ender med at stoppe muligheden for udsætning af gråænder, vil det kunne få økonomiske konsekvenser både for de berørte ejendomme og for de opdrættere af vildtfugle, der lever af at sælge gråænder til udsætning. Det vil også få store konsekvenser for rigtig mange jægere og mindre ejendomme, der måske ikke har en direkte økonomisk interesse i udsætningen, men hvor andeudsætning og -jagt er en vigtig del af herlighedsværdierne og jagtkulturen", skriver Større Jordbrug bl.a.

Nu er det op til miljøminister Lea Wermelin at træffe den endelige afgørelse.

Faktaboks

  • I Norge forbød myndighederne i 2018 udsætning af gråænder.
  • Begrundelsen var "ny viden om de negative konsekvenser for blandt andet biologisk mangfoldighed, vandkvalitet og dyrevelfærd".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle