Virkemiddel-milliarden skal bruges optimalt

Der ligger fortsat et stort, fagligt arbejde for L&F med landbrugspakken.

Når klapsalverne for landbrugspakken ebber ud, ligger der fortsat et stort stykke arbejde for landbruget med udmøntningen. Det påpeger Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer.

»Vi er selvfølgelig rigtig glade for den pakke, men det er ikke alle udfordringer, der går væk i morgen,« siger han.

For landbruget gælder det ifølge Lars Hvidtfeldt om at få den mia. , der er sat af til at reducere kvælstofudledningen, til at holde længst muligt.

»Det bedste er at bruge den til varige løsninger som stenrev, vådområder, plantning af ålegræs og muslingebanker, for det koster langt færre kr. pr. kg kvælstof at fjerne det på den måde, end hvis vi skal til at ændre produktionen på markerne,« siger han.

Hvad er jeres mål?

»Vores overordnede mål er, at alle kan dyrke afgrøderne optimalt. Det kan vi kun, hvis vi får placeret virkemidlerne rigtigt uden for markerne, helst ude i fjorden. Det er i øvrigt også det billigste. Det er vigtigt at tænke langsigtet stabilitet, så erhvervet kan udvikle sig.«

Hvad så med landmændene i de mørkeblå områder på det blå kort?

»Ideelt set skal det blå kort, der viser, hvor man skal reducere udledningen mest, gå væk. Hvis man placerer virkemidlerne rigtigt, er der ingen mørkeblå pletter der, hvor der er marker. Så sikrer tiltag uden for markerne, at alle landmænd kan dyrke deres afgrøder optimalt. Det er det, vi arbejder for.«

Er det foreneligt med EU’s vandrammedirektiv?

»Ja, bestemt. Vandrammedirektivet siger noget om at få god økologisk tilstand. Det siger ikke noget om, at det skal ske ved at bruge mindre gødning. Det med at det hele handler om kvælstof er noget, man har fundet på i Danmark.«

Hvad er de største udfordringer?

»Det er at få ændret de miljømål, der meldes ud i vandplanerne. De skal fastsættes på det rigtige, faglige grundlag, og det har vi hele tide kritiseret dem for ikke at være. Hvis målene ude i fjordene sættes på et forkert grundlag, har det betydning for alle landmænd hele vejen op ad vandløbene.«

Hvad er forkert?

»Det er det for eksempel der, hvor man siger, at man skal nå en vis miljøtilstand, som man måler på, hvor meget ålegræs der er, hvis det er et sted hvor bunden består af slam, hvor ålegræs ikke kan gro. Og hvis man samtidig siger, at det eneste virkemiddel er at reducere kvælstof. Så kan man reducere så meget kvælstof, det skal være, uden at det virker samtidig med, at det bliver meget dyrt.«

Hvis en mia. kr. ikke er nok?

»Det kan vi ikke sige noget om i dag. Vi må se i 2021, hvad der mangler. Vi er rigtig glade for, at politikerne for første gang har sat så mange penge af til at løse problemerne for.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle