Vismænd vakler ikke: CO2-afgift bør ramme landbruget

Andre erhverv må holde for, hvis ikke landbruget også bliver indbefattet af en ensartet CO2-beskatning.

De økonomiske vismænd vakler på ingen måde i overbevisningen om, at en bred og ensartet CO2-beskatning, der også indbefatter landbruget, er den bedste nøgle til at reducere drivhusgasserne i Danmark.

Det fremgår af den netop offentliggjorte kvartalsrapport fra De Økonomiske Råds formandskab (DØRS), der består af de såkaldte økonomiske vismænd.

Tværtimod argumenterer vismændene endnu engang over flere sider i sin kvartalsrapport for, at en ensartet CO2-beskatning også bør ramme landbruget. Andre erhverv må holde for, såfremt landbruget fritages, lyder det i rapporten:

"Der er udfordringer forbundet med at måle og beskatte disse udledninger, men hvis de friholdes fra beskatning, udnyttes reduktionstiltag i landbruget ikke fuldt ud. I så fald må dyrere reduktionstiltag tages i brug i andre dele af erhvervslivet og hos husholdningerne for at opnå 70 pct.-målsætningen", lyder det i rapporten.

Vil koste 17.000-19.000 årsværk

Det er ikke første gang, at Det Økonomiske Råd indgående behandler landbrugets rolle i bestræbelserne på at nå Danmarks målsætning med udledning af drivhusgaaser.

I den seneste rapport plæderede rådet for, at regeringenfik styr på en CO2-afgift og først derefter kiggede på elementerne i en landbrugsaftale, idet de to ting hænger uløseligt sammen. Det skete som bekendt ikke.

Beregninger i De Økonomiske Råds formandskab pegede allerede i 2020 på, at beskæftigelsen i landbruget og fødevareindustrien vil blive reduceret med 17.000-19.000 årsværk i forhold til grundscenariet i 2030, såfremt landbruget pålægges en CO2-afgift.

"Den samlede beskæftigelse i hele økonomien påvirkes dog ikke nævneværdigt, da omstillingen indebærer et skift i erhvervsstrukturen, hvor beskæftigelsen øges i serviceerhvervene og i de mindre drivhusgasintensive dele af industrien", lyder det fra De Økonomiske Råds formandskab.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle