WASDE-rapport overrasker negativt

Den seneste WASDE-rapport overrasker til den prisnegative side.

Det amerikanske landbrugsministerium, USDA, offentliggjorde fredagt WASDE-rapporten for maj-måned.

I forhold til de øvrige månedsrapporteringer fra USDA, er maj-rapporten altid lidt speciel, da vi her får indblik i det amerikanske landbrugsministeriums første udbuds- og efterspørgselsestimater for kommende 19/20 høstår.

Det skaber som sædvanligt lidt ekstra spænding forud for rapporten, og det har ikke været anderledes denne gang. Tværtimod har fondenes store nettosolgte positioner skabt lidt ekstra spænding, da eventuelle store overraskelser, kan skabe tvangslukninger ved store bevægelser. Men så slemt ser det ikke ud til at gå i aften. Fondene ser ud til at have fat i den lange ende, med overvejende prisfald.

Det skriver Jyske Markets.

Alt i alt en rapport som overrasker til den prisnegative side for især korn, hvor lagrene estimeres større end ventet. Da der i øjeblikket ikke bliver rapporteret om de store vejrudfordringer, forventer vi at de prisnegative fundamentaler vejer tungt den kommende tid. I afgrødemarkedet er der en tendens til at intet nyt er godt nyt for produktionen og det betyder at risikopræmierne mindskes, konkluderer Jyske Markets.

Men husk som altid på, at vi med denne første rapport for det nye sæson er på et meget tidligt stadie, hvor mange af frøene, som estimaterne bygger på, end ikke er kommet i jorden. Tallene skal derfor ikke tages for mere end de er, nemlig estimater baseret på det bedste gæt under de nuværende markedsforhold.

Hvede med begrænsede ændringer

For indeværende 18/19 sæson er ændringerne i forhold til sidste måned yderst begrænsede, og Jyske Markets fokuserer derfor på kommende 19/20 sæson.

Oven på et globalt halv sløjt, og lokalt helt sløjt produktionsår, skruer USDA for kommende høstsæson op for produktionsforventningerne, især hjulpet af højere produktion ud af EU, Rusland og Australien. USDA estimerer at den globale hvedeproduktion stiger med massive 46 mio. tons, som delvist bliver modsvaret af en forbrugsvækst på 21 mio. tons, hjulpet af en eksportvækst på 7 mio. tons.

Denne sæsons hul i forsyningsbalancen forventes at blive mere end udlignet for næste sæson, med tilbagevenden til rekordstore slutlagre på 293 mio. tons. (18/19: 275 og 17/18: 281). Lageropbygningen overgår da også markedets mest optimistiske forventninger der lød på 285 mio. tons. Trækker vi Kina ud af ligningen ventes slutlagrene at stige med 12 mio. tons, og selv excl. Kina er der således udsigt til en mindre stram forsyningsbalance for kommende sæson. Rapporten konkluderes overordnet negativ for hvede.

Produktionsunderskud for majs

I modsætning til hvede, estimerer USDA for kommende sæson endnu et år med global produktionsunderskud for majs.

Produktionsvæksten på globalt plan estimeres til små 15 mio. tons, som til gengæld modsvares af en næsten tilsvarende efterspørgselsvækst. De globale slutlagre ventes på den baggrund at falde fra 326 til 315 mio. tons år-til-år. Største lagerfald ventes at finde sted i Kina, hvor der estimeres et forsyningshul på 25 mio. tons, når vi ser bort fra en estimeret import på 7 mio. tons.

Men selv når importen regnes med, er der stadig et hul på 18 mio. tons. Dermed begynder vi at se et forsyningspres i Kina, som de kommende år vil betyde øget importbehov, og det kan være et lille lyspunkt. De globale slutlagre rammer dog en spids over analytikernes gennemsnitlige estimater der på forhånd lød 304 mio. tons. Dermed en let prisnegativ rapport for majsen på kort sigt, men der er fortsat udsig til en strammere forsyningsbalance, og med lidt produktionsforstyrrelser kan meget når at ændre sig, så tidligt som vi befinder os på sæsonen i øjeblikket.

Lille fald i Soja

Den globale produktion af sojabønner sættes af USDA i 19/20 sæsonen til 356 mio. tons, hvilket er et lille fald i forhold til indeværende sæson. Især ventes den amerikanske produktion af falde fra 124 til 113 mio. tons, med baggrund i de dårlige afregningspriser.

Det betyder også at rollerne mellem Brasilien og USA forventes at blive byttet rundt, med førstnævnte som største globale producent. Der forventes dog fortsat en forbrugsvækst af sojabønner, hvor den samlede efterspørgsel ventes at stige til 355 mio. tons, svarende til den estimerede produktion.

På bundlinjen betyder det at slutlagrene for sæsonen ventes at forblive uændret. En af årsagerne er blandt andet en stagneret efterspørgselsvækst fra Kina, hvor efterspørgslen på protein er faldende i takt med at afrikansk svinepest spreder sig og sætter den animalske produktion og svinebestand under pres.

De estimerede slutlagre for sojabønner for kommende sæson rammer de gennemsnitlige forventninger, og sojakomplekset reagerer da også afdæmpet på rapporten.

En anden årsag til de stabile priser for sojakomplekset kan begrundes med en øget amerikansk eksport, som vidner om fortsat optimisme om eksport af sojabønner til Kina, alternativt at man kan opretholde en så stærk konkurrenceevne, at det kan vinde markedsandele på øvrige markeder.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle