WASDE-rapport viser lavere amerikansk majsudbytte end ventet

Tirsdag aften landede den seneste WASDE-rapport og den byder på opjusteringer til hveden, men nedjusteringer til majsudbyttet, der er hårdt ramt af store vandmængder.

Det amerikanske landbrugsministerium, USDA, offentliggjorde fredagt WASDE-rapporten for juni måned.

Vådt vejr over det amerikanske Midtvesten har den seneste måned affødt prisstigninger på tværs af afgrøderne. Med denne måneds rapport får vi dermed de første indikationer på, hvordan USDA tolker den usikre situation for især den stærkt forsinkede majstilsåning.

Det skriver Jyske Markets.

Overordnet set støtter juni-rapporten lidt op om kornafgrøderne. Estimaterne for de amerikanske majsudbytter reduceres mere end ventet, og det sætter sit præg på estimaterne for både de amerikanske og globale slutlagre.

Majsen i Chicago sendes retfærdigvist op med tre procent.

De stigende majspriser trækker hvedepriserne på begge sider af Atlanten lidt med op, hvilket delvist skal ses i lyset af, at de højere majspriser forårsager en smule substitution af forbruget fra majs til hvede.

Majsen sætter i øjeblikket dagsordenen, og hveden følger trop. Effekten til de europæiske hvedepriser bør dog, alt andet lige, være relativt mindre.

Hveden opjusteres

De globale hvedeforsyninger opjusteres samlet set med 4,9 mio. tons, hvoraf en opjustering af indgangslagrene udgør 1,59 mio. tons, mens en opjustering af produktionsestimaterne for kommende høst udgør resterende 3,34 mio. tons.

Ukraine og Rusland trækker hver især op i produktionsestimaterne med en opjustering på hver 1 mio. tons, hvilket delvist også øger eksportestimaterne fra de to nationer.

Hård konkurrence ud af Sortehavet er netop begrundelsen for, at estimaterne for den europæiske eksport sænkes fra 27 til 26,5 mio. tons.

En opjustering af de globale forbrugsestimaterne på substitution fra majs betyder, at slutlagrene kun øges med 1,3 mio. tons i forhold til sidste måneds estimat, og de globale lagre ventes således for sæsonen at stige med 18 mio. tons.

Slutlagrene estimeres til 294,3 mod markedets noget lavere forventninger på 288,2. Hveden sendes dog op på rapporten i sympati med stigende majspriser.

Ekstreme mængder nedbør sænker majsudbyttet

Netop estimaterne for den globale forsyningsbalance i majs, var der med spænding set frem til. Ekstreme mængder nedbør har forsinket den amerikanske majstilsåning i en sådan grad, at der tales om både areal- og udbyttereduktioner.

Og det våde vejr har da også sat sine spor på aftenens rapport. Estimaterne for den amerikanske produktion, som der nok har været mest spænding omkring, sænkes fra 381 til 347 mio. tons.

Nedjusteringen er lidt større end markedets forventninger, hvilket skal ses i lyset af en kraftig nedjustering af majsudbytterne fra 176 til 166 bushels/acre. Her havde markedet ventet en nedjustering af de amerikanske udbytter til blot 170 bushels/acre.

Den kraftige nedjustering af de amerikanske forsyninger sætter sine spor på den globale forsyningsbalance. På trods af en nedjustering af det forventede globale forbrug på 11 mio. tons, er det langt fra tilstrækkelig til at opveje den lavere produktion.

Slutlagrene ventes derfor at falde massive 7,7 procent i forhold til sidste måned til 290,5 mio. tons, pænt under analytikernes estimater der forud for rapporten lød på 301 mio. tons. Majsen springer tre procent i vejret på udsigten til den strammere forsyningsbalance for kommende sæson.

Soja opjusteres en smule

For sojabønner er det justeringer af indgangslagrene som laver den største ravage i forsyningsbalancen i forhold til billedet for en måned siden. De amerikanske indgangslagre opjusteres lidt, som følge af lavere kinesisk import, og det er samtidig grunden til at de kinesiske indgangslagre sættes en smule lavere.

Estimaterne for den globale produktion, eksport og forbrug holdes uændret i forhold til sidste måned, og dermed er der ikke meget at rapportere for sojabønner.

Det eneste der stort set er værd at bemærke er, at produktionen for USA fastholdes uændret med udbytteestimater på 49,5 bushels/acre, og dermed kalkulerer USDA ikke med, at det våde vejr endnu har indvirkning på den indenlandske sojabønneproduktion.

De globale slutlagre for kommende sæson sættes stort set uændret i forhold til sidste måneds estimater.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle