Ekstremt lavt proteinindhold i smågrisefoder mindsker behovet for antibiotika

Et nyt forsøg, hvor proteinindholdet kunne sænkes helt ned til 15-16 procent råprotein ved at tilsætte yderligere fem frie aminosyrer reducerede behovet for antibiotikabehandling

Af Jesper Poulsen, Seges

Det er ikke nyt, at der kan opnås effekt på frekvensen af diarré ved at sænke indholdet af protein i foderet.

Det nye i de seneste forsøg er, at vi nu går til ekstremer, når vi sænker indholdet af protein.

Vi har i to nylige forsøg udfodret smågrisefoder med så lavt proteinindhold, at det måtte iværksættes særlige tiltag for at undgå at komme under norm for fem livsnødvendige aminosyrer.

Tiltagene bestod i at tilsætte fem yderligere frie aminosyrer i forhold til normalt smågrisefoder, og det var en udfordring, idet de ikke er kommercielt tilgængelige til foderbrug.

Grisene blev fodret med tre blandinger i perioden 6-30 kilo.

Der var tre grupper, hvor den første med normalt indhold af protein indeholdt medicinsk zink og udgjorde kontrolgruppen i forsøget.

Gruppe 2 var en kopi af kontrolgruppen (gruppe 1), men indeholdt ikke medicinsk zink.

Den tredje gruppe udgjorde forsøgsfoderet, og i denne gruppe fik grisene foder med et meget lavt proteinindhold på 15-16 procent råprotein, svarende til 116-118 gram standard fordøjeligt råprotein FE. Der var tilsat de frie aminosyrer isoleucin, leucin, histidin, fenylalanin og tyrosin i de to forsøgsblandinger fra 6-9 og 9-15 kilo. Der var ikke tilsat medicinsk zink i forsøgsfoderet.

I perioden 15-30 kilo fik alle tre grupper det samme foder med normalt proteinindhold.

I forsøget fik grisene isat et øremærke ved fødsel. Såfremt den enkelte gris blev behandlet med antibiotika, blev øremærket taget ud. Når grisen forlod smågrisestalden, blev antal øremærkede grise optalt og procentandelen af øremærkede og dermed ikke-behandlede grise blev gjort op.

For en stor del af grisene blev det nødvendigt at behandle dem med antibiotika, hvorfor det var en lille procentdel, der ikke var behandlet, da forsøget var slut.

Forsøget viste, at andelen af ikke-behandlede grise faldt, hvis den medicinske zink blev taget ud af foderet. Hvis proteinindholdet så blev sænket, steg dette tal igen som tegn på, at dette har en god effekt mod diarré, men stigningen førte ikke til en lige så høj andel som kontrolfoderet med medicinsk zink.

Som i tidligere forsøg (Meddelelse nr. 740 og nr. 1095 fra Den rullende Afprøvning) med lavproteinfoder blev der også i indeværende forsøg registreret en lavere daglig tilvækst som effekt af lavproteinfoder, på trods af at de fem yderligere frie aminosyrer i teorien skulle have forhindret det.

Den bedste tilvækst blev således registreret i den positive kontrolgruppe, den næstbedste i den negative kontrolgruppe og den ringeste i forsøgsfoderet.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.