Vi bruger affugter 14 dage i klimastalden

Blog fra svinebedriften: På bedriften Tilsbæk med produktion af Antonius-grise øves der stadig på at fravænne uden zink. En ny personalehåndbog er også undervejs, og så har medarbejderne været hårdt ramt af sygdom.

Af Marie Noes, daglig leder - fortalt til Morten Thomsen

Vi bruger affugter i klimastalden efter vask fra fredag til mandag morgen, hvor smågrisene kommer ind. Vi lader den desuden køre i de første 14 dage efter indsættelse. Det er vores erfaring, at affugteren giver et stort løft til klimaet. Hvis ikke affugteren kører, bliver klimaet fugtigt og det fremmer bakterievæksten. 

I farestalden er vi også opmærksomme på klimaet af hensyn til søernes velbefindende. Er der for varmt risikerer vi, at søerne lægger sig på grisene. Er der for koldt, går det ud over pattegrisene, som let kommer til at fryse. For at opnå et godt klima har vi højtrykskøling, vi åbner og lukker for smågrisehulerne og vi er opmærksomme på, om gulvvarmen skal justeres.

I drægtighedsstalden har vi naturlig ventilation med åbne sider. Om vinteren lukker vi delvist for ventilationen ved at dække siderne med plastik. Når det er rigtig koldt, kan det knibe at holde varme i drægtighedsstalden, selvom søerne ligger på dybstrøelse. Vi skal være hurtige til både at kunne sætte mere plastik op og fjerne det igen, når vi oplever store temperaturudsving. Tidligere i år oplevede vi udetemperatur fra -16 til +16 grader indenfor en uge. 

Syre i drikkevandet

Vi har kørt uden zink et stykke tid og øver os fortsat på at blive bedre. Der er stor forskel fra uge til uge på hvor godt det går. I et forsøg på at blive bedre noterer vi hver uge, hvordan vi har behandlet grisene og hvordan det er gået den pågældende uge. Vi tilsætter syre i drikkevandet de første 14 dage efter fravænning. Vi ser ikke stor effekt af det, men det kan skyldes, at vejret også er lidt mod os lige nu.

Effekt af smertestillende medicin

Vi oplever til gengæld, at vi har god gavn af at tilsætte smertestillende medicin til vandet 3-4 dage efter fravænning. Hypotesen er, at hvis de har lidt ondt i maven, så får de en større vand- og foderoptagelse ved at få smertestillende medicin. Det er i hvert fald det vi oplever, og vi vil hellere bruge smertestillende medicin end antibiotika.

Vi er ved at skifte til nye foderblandinger ved smågrisene. Blandt andet ryger fiskemel af prismæssige årsager ud til fordel for Vilosoy. 

Overgangen til nyt korn er forløbet uden store problemer i år. Toksiner mærker vi ikke noget til, men det skyldes også, at svampesprøjtningerne har høj prioritet i marken. 

Fire ud af syv medarbejdere var syge

Vi har været hårdt ramt af sygdom blandt personalet. Faktisk var fire ud af syv medarbejdere syge en kort overgang, så de resterende skulle virkelig løbe stærkt. I sådan en situation opdager man, at alle trækker et stort læs. Oplevelsen med de mange sygemeldte har betydet, at vi nu får tilbudt vaccination mod influenza. Desuden indskærper vi, at man skal blive hjemme, hvis man føler sig sløj. Det er bedre at undvære en medarbejder et par dage end at risikere at vedkommende smitter sine kolleger. 

Den oplevelse har så faktisk betydet, at vi lige nu er otte i stedet for syv ansatte. En ny medarbejder kunne starte en måned før planlagt, og det sagde vi ja tak til. Det betyder, at vi får lavet vedligeholdelse af inventar og installationer, vi ellers skulle have haft andre til. Et par af medarbejderne vil gerne tage sig af sådanne tekniske opgaver som et supplement til at passe grise. 

Barsler med personalehåndbog

Vi er i gang med at udarbejde en personalehåndbog og er ved at være klar med et udkast. Vi har længe manglet et sted, hvor oplysninger om bedriften og organisationen stod samlet et sted. Det er et stort arbejde og noget der skal laves indimellem andre opgaver, men jeg ser frem til at vi får det på plads. Vi laver både en dansk og en engelsk udgave. 

Faktaboks

Marie Noes

  • Daglig leder i svinestalden på bedriften Tilsbæk, Slangerup i Nordsjælland, Blogger til Svin Plus.
  • Tilsbæk er ejet af Michael Nielsen
  • Arbejdet på bedriften siden 2017. Uddannet på Kalø Landbrugsskole og produktionsleder fra Vejlby. Dertil kommer supplerende lederkurser.
  • Seks fuldtidsansatte i stalden
  • Produktion af Antonius-grise siden 1998. 900 søer, årligt salg af ca. 27.000 stk. 30 kgs grise til tre aftagere
  • Nøgletal 2020: 30 fravænnede grise pr. årsso, pattegrisedødelighed til fravænning 20,2 procent, sodødelighed 8 procent, fravænning efter 5 uger, daglig tilvækst for klimagrise 460 gram, dødelighed for klimagrise 1,6 procent
  • Hjemmeblandet foder.
  • Markbrug: 1.000 hektar i driftsfællesskab med nabo, heraf er 250 økologisk, med produktion af foderkorn og salgsafgrøder

Emneord PLUS, Zinkfri

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.