Debat

Debat Debat & Meninger

Tilbage til debatten Login

Bidragssatser for erhvervskunder

Oprindelig debat af bruger 'Randzonen'. Oprettet d. 13. september 2014

Nykredit tabte sagen mod Konkurrencerådet i Højesteret i år og har dermed ikke fået lov til at hæve prisen på boliglån for privatkunder.Afgørelsen gælder de såkaldte bidragssatser, som er det gebyr, boligejerne betaler til deres kreditforening for at administrere deres lån.Højesterets dom gælder ikke erhvervskunder, og man kan fristes til at tro, at Nykredit har rullet det manglende provenu over på erhvervskunderne i form af stigense bidragssatser.I 2014 er bidragssatsen for mit vedkommende steget med 40 % ved uændret forhold.Vicedirektør Poul Erik Jørgensen i Nykredit har offentligt tilkendegivet, at bidragssatsen fastsættes efter visse beregningsværktøjer.Disse beregningsværkøjer vil Nykredits Hovedkontor ikke oplyse, de henviser til at der er nogle vejledende standardbidragssatser.Det kan ikke være rigtigt her i 2014, at man ikke kan få oplyst, hvordan Nykredit beregner bidragssatsen for de enkelte lån.Det kan kun give en dårligt klima mellem Nykredit og kunderne.Kan man ikke følge med i de foretagne beregning og forstå dem, ved man heller ikke hvorfor de løbende forhøjes, og hvad der skal til for at de kan nedsættes.Nykredit har tidligere tilkendegivet at bidragssatsen er steget de senere år som følge af et stigende kapitalbehov, det kan næppe være relevant, da Finanstilsynet bl.a. har opjusteret værdien på landbrugsjord og Nykredits regnskab.

Tilbage til debatten