De nuværende regler gør det umuligt at opfylde vandområdeplanerne

Reglerne for vådområder skal slækkes, og slusen i Ringkøbing fjord skal driftes optimalt, hvis målene i vandområdeplanen for Vestjylland skal imødekommes. Det fastslår formand for vestjysk, Søren Christensen, der bakkes op af flere politikere og Landbrug og Fødevarer. 

I yderste konsekvens vil regningen til landbruget omkring Ringkøbing fjord og opland lyde på knap 227 millioner kroner årligt, hvis kravene i vandområdeplanerne 2021-2027 skal opfyldes med de nuværende regler og virkemidler. Derfor skal der findes andre løsninger nu. Det understreger formand for vestjysk, Søren Christensen. 

"De foreløbige tal er, at vi hvert år skal udlede 983 tons mindre kvælstof end hidtil. Der er lavet konsekvensanalyser på fire scenarier, og selv når vi opfylder 50 procent af reduktionskravene med kollektive virkemidler som skov og vådområder, løber vi tør for virkemidler på dyrkningsfladen. Vi når over 100 procent efterafgrøder. Derefter er vi nødt til at tage braklægning og sædskifteændring i brug, og det kan blive rigtig dyrt", siger formanden og fortsætter: 

"Situationen kompliceres yderligere af, at der er stramme regler om etablering af vådområder, som gør det nærmest umuligt at komme i gang med dette helt afgørende virkemiddel. Landmændene er klar til at tage lavbundsarealer ud til vådområder, men vi har brug for politikere, der tør tage en beslutning og slække kravene, så det bliver muligt. Vi er langt bagud med de kollektive virkemidler, så der er brug for handling. Som scenariet er nu, er det simpelthen ikke muligt at opnå kravene i vandområdeplanerne, uden det får urimelige konsekvenser for landbruget", siger Søren Christensen.

Enighed fra politikere

For at sætte fokus på problemstillingen har vestjysk indkaldt borgmester i Ringkøbing-Skjern kommune, Hans Østergaard, folketingsmedlem Mads Fuglede, Connie Høj fra Varde kommune og formand for familielandbruget og viceformand i Landbrug og Fødevarer, Lone Andersen, til møde om vandområdeplanerne. 

Borgmester Hans Østergaard foreslår to mulige løsninger. 

"De store krav til reduktioner er svære at nå i mål med. Som jeg ser det, kan man gøre to ting. Den ene er at ændre målsætningerne. Det andet er at skabe bedre muligheder for at etablere vådområder ved at ændre reglerne, eksempelvis for hvornår man kan få del i de puljer, der er afsat til formålet", siger borgmesteren, der bliver bakket op af Connie Høj fra Varde kommune.

Formand for Familielandbruget, Lone Andersen, ser det som en ekstrem vigtig sag, som illustrerer, hvad der er på spil, når politikerne skal lovgive på området.

"Det understreger, hvor vigtig det er, at vi får en bred og rimelig aftale på landbrugsområdet i den kommende tid. Vi skal have rammer, der sikrer udvikling frem for afvikling i landdistrikterne. Det gælder også området omkring Ringkøbing Fjord. Vi arbejder videre med at oplyse om de konsekvenser, som forskellige politiske forslag og tiltag vil have", siger Lone Andersen.

Folketingspolitiker Mads Fuglede er også klar til at gå videre med problematikken. 

"Det bliver svært at reducere mere på markerne, end man allerede har gjort. Derfor er vi nødt til enten at se på reduktionskravene eller på mulighederne for vådområder. Det kræver, at regeringen er villig til at gøre en indsats, og det vil jeg meget gerne være behjælpelig med", lyder det fra Mads Fuglede. 

Slusen spiller en afgørende rolle

Dog er det ikke nok at have fokus på virkemidlerne og kravende i vandområdeplanerne. For at indsatsen på land skal have en effekt for Ringkøbing Fjord, er det helt essentielt, at slusen ved Hvide Sande fungerer efter fastsat slusepraksis.

"Ringkøbing Fjord er en slusefjord, hvilket betyder, at miljøet i fjorden reguleres af slusens fordeling af salt- og ferskvand. Hvis det ikke er i orden, kan der ikke leve sandmuslinger, som er med til at filtrere vandet. Hvis ikke sandmuslingerne er der til at hjælpe med at filtrere vandet, vil den indsats, vi gør på land, ikke have nogen effekt for fjorden overhovedet", siger Søren Christensen, vestjysk, der bakkes op af borgmester Hans Østergaard.

"Landbruget er helt afhængigt af, at slusepraksis fungerer, så det skal bare være en prioritet, at det er i orden", lyder det fra borgmesteren. 

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.