Fælles indsats for at genstarte dansk økonomi
SLF havde forleden møde med flere folketingsmedlemmer, om hvordan man fælles kan medvirke til at genstarte økonomien, efter corona-krisen.

SLF havde forleden inviteret lokalt valgte folketingsmedlemmer fra oppositionspartierne til møde hos Sønderjysk Landboforening /SLF, for at få en dialog om, hvordan vi sammen kan medvirke til at "genstarte" dansk økonomi efter Corona-krisen. 

Christian Lund, Berith Nissen og Søren Laustsen fra SLF havde en række forslag til de tre MF'ere Anni Matthiesen (V), Hans Chr. Schmidt (V) og Henrik Dahl (LA), om hvordan de fra Christiansborg kunne medvirke til at genstarte økonomien. 

Christian Lund pointerede indledningsvist, at landbruget gerne vil yde sit bidrag til øget aktivitet, men det kræver politisk medspil fra Christiansborg og EU for at undgå nye byrder og benspænd. 

17 Punkter fra Landbrug & Fødevarer 

Christian Lund understregede, at L&F har udarbejdet en 17-punkts plan, hvor der er mange gode forslag til at stimulere økonomi og vækst for resten af året. De 17 punkter omfatter indsatser i tre hovedområder. Grøn omstilling, flere i arbejde i hele landet og styrket konkurrenceevne. Blandt andet videreudvikling af biogas, som giver et reelt afkast til landmænd, anså Christian Lund som et vigtigt indsatsområde. Men også tilskud til miljø-og klimavenlige stalde vil stimulere aktiviteten, sagde han.

Politikerne fik også en opfordring til skatte- og byrdestop, lige som der kom en kraftig opfordring til at foretage fremtidssikring af afvanding, både for land og by.  

Stribevis af byrder og ulemper

Bestyrelsesmedlemmerne fra SLF fik desuden fortalt folketingsmedlemmerne, hvordan den aktuelle lovgivning og administrationspraksis påfører landmændene den ene ulempe efter den anden. Her skal kort nævnes:

  • §3-dyrkningsforbuddet medfører betydelige tab og værdiforringelse, typisk for kvægbrugere i det vestlige Sønderjylland 
  • Efterafgrødekrav medfører betydelige tab og ulemper – typisk for kornproducenter i det østlige Sønderjylland 
  • Administrationsfejl i Landbrugsstyrelsen, notering og coronaeffekt medfører elendig økonomi hos slagtekalve- og oksekødproducenter 
  • Finansiering ud over kreditforeningslån til unge landmænd er fortsat for dyr og med for kort afdragstid. Det gør det svært at få unge til at gå i gang. SLFs forslag er 85% realkredit til 1.gangsetablerede og væk med stempelafgifter og arveafgifter 
  • Folketingsmedlemmerne tog godt imod oplæggene, og der var god debat om hvilken økonomisk politik, der hurtigst ville føre til en hurtig tilbagevenden til tiden før Corona. 

Tre indsatsområder

Dialogen med MF’erne inspirerede til tre aktuelle indsatsområder: 

  1. Afklare om det er juridisk lovligt for staten at "frarøve" landmændene reel brugsret til jorden, hvis der gennemføres et §3-dyrkningsforbud uden kompensation eller ekspropriation. 
  2. Opbakning til at søge foretræde for Miljø- og fødevareudvalget, med henblik på at få ændret efterafgrødelovgivningen. 
  3. Politikerne får tilsendt fagligt baggrundsmateriale med henblik på at sikre indsigt i problemstillingerne. 
     

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.