Gør noget godt for naturen – og få tilskud til det
Fra mandag 2. november er det muligt at søge tilskud til pleje af græs- og natur-arealer. Naturpleje er med til at øge naturværdien og biodiversiteten.

Landmanden kan gøre meget for at give naturen en hjælpende hånd – og endda med tilskud.
Den 2. november åbner ordningen "Tilskud til pleje af græs- og naturarealer", hvor man kan få fra 850 til 2.600 kroner i tilskud pr. hektar med eller uden grundbetaling for at fremme naturen.

"Tilskud til pleje af græs- og naturarealer søger du i et særligt tilsagnsskema i Landbrugsstyrelsen Tast-selv Service", fortæller planteavlsassistent Marina E. Staun, Agri Nord.

Har man allerede græs- og naturarealer, der plejes med afgræsning eller slæt, men hvor det fem-årige tilsagn er udløbet, skal man også søge om nye tilsagn fra den 2. november.

Pleje er afgørende for naturværdien

Formålet med tilskudsordningen er at skabe gode levesteder for det vilde dyre- og planteliv igennem ekstensiv drift med afgræsning eller slæt. På de lysåbne arealer i Natura 2000-områderne er plejeindsatsen afgørende for naturværdien.

"Har du arealer inden for Natura 2000 kan du søge om tilskud på de særligt udpegede Natura 2000-arealer. Har du arealer med en høj naturværdi kan du også søge tilskud, selvom de ligger uden for Natura 2000", forklarer Marina Staun.

Der skal søges tilsagn til mindst to hektar, dog må arealet godt være mindre, hvis det overlapper med naturtyperne rigkær, kildevæld eller overdrev. Tilskud betyder også forpligtelser og de marker, der får tilskud, skal plejes i henhold til tilsagnets betingelser.

Ved afgræsning kan man vælge mellem "synligt afgræsset pr. 15/9" (vælges både til arealer med og uden Grundbetaling) eller "fast græsningstryk" (vælges kun til arealer uden Grundbetaling). Ved synligt afgræsset pr. 15/9 skal arealet opfylde et visuelt krav den 15. september. Det betyder, at mere end halvdelen af plantedækket skal være græsset og maksimalt 40 centimeter højt. Ved fast græsningstryk skal der være et bestemt antal græssende dyr på marken gennem sommeren.

Det er mindst 1,2 storkreaturer pr. hektar, med mindre man har fået godkendt nedsat græsningstryk. På ethvert tidspunkt i juni, juli og august skal kontrolløren kunne tælle mindst det antal dyr, man har forpligtet sig til at have på marken.

Har man forpligtet sig til slæt betyder det, at man skal tage mindst ét slæt i perioden 21. juni til 15. september. Vær opmærksom på forbuddet mod slåning i perioden 1. maj til 20. juni, hvilket er af hensyn til fugle og vildt. Ved kombination af Grundbetaling og tilskud til pleje af græs- og naturarealer skal aktivitets-kravet til Grundbetaling altid opfyldes.

Faktaboks

Kort om "Tilskud til pleje af græs- og naturarealer":

  • Ansøgningsperioden i år starter 2. november 2020 og lukker den 21. december 2020.
  • Tilsagnet er 5-årigt og begyndte 1. september 2020 og slutter 31. august 2025.
  • Man anmoder om udbetaling af tilskuddet i fællesskemaet, som indsendes i foråret.
  • Tilskud for arealer med afgræsning: 2600 kr./ha uden Grundbetaling, 1650 kr./ha med Grundbetaling
  • Tilskud for arealer med slæt: 1050 kr./ha uden Grundbetaling, 850 kr/ha med Grundbetaling.
  • Støtten er højere på de arealer, der ikke søges Grundbetaling til, fordi disse arealer generelt er ekstensive og ofte afsidesliggende og svære at pleje. Ved kombination af Grundbetaling (1200 kr./ha) og tilskud til pleje af græs- og naturarealer (1650 eller 850 kr./ha) vil det samlede tilskud fra begge ordninger blive højere end tilskuddet til pleje af græs- og naturarealer alene uden Grundbetaling (2600 eller 1050 kr./ha).
  • Se mere på plejegræs.dk

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.