Interesserede fik input til marken
Knap 70 gæster fik masser af inspiration med hjem til marken, da landmand Torben Juhl Madsen onsdag bød inden for til bedriftsbesøg med fokus på planteavl.

Torben Madsen og hans familie driver som 6. generation gården Gymoes ved Åstrup, Haderslev. Her opfeder han årligt 10.800 OUA-galtgrise fra 8 kilo til slagtning. Samtidig driver han 575 ha planteavl.

Torben Madsen lagde under sin præsentation af bedriften vægt på de overvejelser, han gør sig, i forbindelse med sædskiftet.

"Da vi har valgt at gå ned i antallet af producerede dyr og samtidig øge vores areal, er vores fokus i marken at være mere salgs- end foderorienteret. Og vi gør os mange tanker om, hvordan vi kan optimere vores sædskifte. Vi ser på dækningsbidrag, foderproduktion, forfrugtsværdier, græsukrudt, jordbearbejdningsstrategi, efterafgrødekrav og spredning af arbejdsbelastningen i marken", fortalte Torben Madsen.

Det aktuelle sædskifte på Gymoes består af otte blokke: Vinterbyg, raps, hvede + efterafgrøde, hestebønner, hvede + efterafgrøde, havre, hvede + efterafgrøde samt vårsæd i form af spinat, majs eller maltbyg.

"Vi arbejder mod at samle blokkene geografisk, så arbejdet bliver lidt nemmere for os i høsten", tilføjede Torben Madsen.

På vej mod pløjefri

Den lerede jord er Torben Madsen netop gået over til at behandle pløjefrit.

"Vi har som udgangspunkt kørt med plov og rotorharve, men efter mange overvejelser og tilpasning af vores sædskifte er vi lige gået over til et harvesystem. Vi befinder os måske i en overgangsfase på vej mod mindre jordbearbejdning. Måske bliver Round-Up forbudt, og så går vi tilbage til ploven", sagde han.

Besøget bød på status af afgrøderne i marken samt en tur i hvedemarken, hvor planteavlsrådgiver Jens-Richardt Thyssen fra LandboSyd gik i dybden med græsbekæmpelse, hvornår det er bedst at sprøjte med hvilke midler – og hvornår det i virkeligheden ikke kan betale sig – samt hvordan overlevelsen af græsfrø reduceres ved pløjefri dyrkning.

Aftenen bød også på indlæg fraplanteavlsrådgiver Andreas Carstensen, der fortalte om et nyt instrument til måling af fosfor og manganmangel i planter samt fra råvareanalytiker Anders Mortensen fra Agrocura, der gav input om råvare risikostyring.

Afslutningsvis opfordrede planteavlsrådgiverne deltagerne til at tage et ”før høst møde” med deres rådgivere, så man allerede her kan samle op på indeværende vækstsæson og bruge erfaringerne til at planlægge den kommende.

Faktaboks

  • Torben er uddannet jordbrugsøkonom fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 2000 og arbejdede som driftsøkonomikonsulent ved Landbogården i Brørup, inden han i 2002 blev fuldtidslandmand.
  • Ud over Torben Madsen er der ansat en fuldtidsmedarbejder, en medarbejder der er fuldtids 8-9 måneder om året samt deltids chauffør og deltids montør/mekaniker.

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.