Landboformand om klimaanbefalinger: Tænk dog globalt!

Bornholms Landbrug & Fødevarers generalforsamling blev i år holdt den 16. marts i de vante rammer på Hotel Balka Strand.  

Coronarestriktionerne er væk og godt 100 medlemmer og gæster deltog og lyttede til formand Lars-Ole Hjorth-Larsens sidste beretning, da Bornholms Landbrug & Fødevarers holdt generalforsamling.

Lars-Ole Hjorth-Larsen kom i sin 14. beretning sædvanen tro godt omkring, både hvad angår produktionen i 2021 og de politiske forhold på Bornholm og i Danmark. 

Blandt de mange emner, så lagde formanden specielt vægt på klimadagsordenen, hvor udfordringerne og dilemmaerne står i kø, både hvad angår klimaregnskabet sektorerne imellem og hvad angår Danmark og resten af verden. Lars-Ole Hjorth-Larsen fremhævede landmændenes deltagelse i de tre klimaworkshops, som BLF gennemførte i efteråret, og som efterfølgende har sat »gas« til ideen med øget biogasproduktion på Bornholm, som et af de mange tiltag for at reducere CO2’en. 

- I klimaaftalen stiles der blandt andet efter bindende reduktion af drivhusgasser fra landbruget i 2030, efter et forbedret vandmiljø og mere plads til naturen. Det er rettesnoren. Og vi kan lige så godt tage fat på ændringer, selv om vi selv synes, det gøres godt i forvejen. Når det gælder om at reducere CO2 udslippet, da er det naturligvis den, der leverer indsatsen, der skal godskrives reduktionen. Lad os tage produktion af biogas som eksempel. Landbruget leverer »råvaren«, som kommes i anlægget, og biogassen opstår. Hvem har så skabt den biogas, der kan erstatte den CO2-skadelige naturgas? Landbruget naturligvis! Altså skal landbruget godskrives i vores CO2-regnskab, sagde formanden og fortsatte:

- Og vi taler om at udvide produktionen af biogas på Bornholm. Jeg har selv en stor produktion af gylle. Men hvis jeg skal være en del af den øgede biogasproduktion, da skal hele CO2-reduktionen tilfalde mig. Og så tales der ovenikøbet om at lægge en CO2 afgift på landbruget, UDEN at der forinden er regnet rigtigt, sagde Lars-Ole Hjorth-Larsen.

I forhold til om Danmark skal gå foran og reducere landbrugsproduktionen i en fremtid, hvor der skal produceres langt flere fødevarer, udtalte Lars-Ole Hjorth-Larsen: 

- Politikerne har en såkaldt miljøvismand til at rådføre sig med. Særlig meget vis forekommer han mig nu ikke at være. Dels kan han finde på at anbefale noget klimamæssigt, som godt nok gavner lidt i Danmark, fordi produktionen flyttes til udlandet. Men så er vi jo lige langt. Tænk dog globalt!

For at komme i mål med klimaudfordringen, så slog Lars-Ole Hjorth-Larsen et slag for at der skal meget mere forskning til, og at genoptage dialogen om anvendelse af atomkraft. 

- Til Dan Jørgensen: Da du i sin tid var landbrugsminister, kunne du trods alt godt ind imellem have en lys stund. Som klimaminister har du sagt grundigt fra vedrørende kernekraft, brugt på kloden. Det er uklogt. Så skulle du få en lys stund mere, da tænk dig om desangående. Vi når jo ikke at løse klimaopgaven - globalt - uden. Og anbefal i øvrigt hver dag en øget forskning, lød det fra formanden.

Valg til bestyrelsen medførte genvalg til Hans Hansen og Lennart Westh. Ny i bestyrelsen blev Simon Holm valgt.

Hele beretningen kan læses på www.blf.dk

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.