Politikere hørte om landbrugets udfordringer med regler og love

SLF – Sønderjysk Landboforening – inviterede mandag 2. september en række lokale Folketings- og EU politikere en tur på landet, hvor landbruget fik mulighed for at gøre politikerne opmærksomme på de rammebetingelser, der udfordrer erhvervets vilkår.

På et af årets første efterårsdage havde SLF sat otte lokale politikere stævne for at gøre dem opmærksomme på landbruget og dets rammebetingelser. Et besøg hos Sønderjysk Biogas i Bevtoft og hos landmand Jesper Lange i Jægerlund satte rammerne for besøget. Mødet sluttede af med frokost og debat hos SLF i Vojens. 

Regler spænder ben

I ly for regnen stod politikerne i stalden hos mælkeproducent Jesper Lange i Jægerlund ved Bevtoft, og hørte hvilke betingelser, der udfordrer den sønderjyske landmand: 

"Sagen er den, at jeg er dybt skuffet over den måde, som politikerne lovgiver for landbrugsområdet. Jeg vil gerne gøre det rigtige for at være en ansvarlig og miljøbevidst landmand. Men i praksis fungerer det ikke eller det bliver meget bøvlet", fortalte Jesper Lange. 

Jesper Lange har været mælkeproducent i 15 år, og oplever ofte, at systemet spænder ben. 

Han arbejder klimavenligt, hvor han kan. Stalden med de 250 køer er selvforsynende med strøm, da han har investeret i LED belysning og solceller på taget. Han har god arrondering, da størstedelen af de 165 hektar jord ligger lige omkring gården. Han har derfor kort transportvej med afgrøder og husdyrgødning. 

Minivådområde kunne ikke lade sig gøre

Og hvis han kunne, ville han gerne gøre mere: For eksempel vil han gerne lave et minivådområde for at beskytte vandmiljøet i vandløbet neden for sine marker. Det er et godt projekt, hvor han kunne rense drænvandet fra 300 hektar. Men han kan ikke komme i gang, da kommunen har reserveret området til et vådområde. Et vådområde, som kommunen måske aldrig kommer i gang med. 

"Jeg vil som landmand gerne arbejde for klima og miljø, men når jeg skal overveje den videre udvikling af min produktion, bekymrer det mig. Det er ikke rimeligt, at jeg skal løbe en stor økonomisk og arbejdsmæssig risiko ved en stor langsigtet investering i for eksempel ny stald, hvis ikke jeg kan regne med, at politikerne bakker det op. Jeg har brug for at vide, hvad politikerne vil med os landmænd. Jeg har brug for en politisk stabil melding, og nogle enkle og brugbare love og regler", sagde Jesper Lange. 

Besøg på Sønderjysk Biogas

Inden besøget hos landmand Jesper Lange havde politikerne været forbi Sønderjysk Biogas i Bevtoft, som fortalte om biogas som udgangspunkt for videreudvikling af cirkulær energi. Politikerne hørte også om, hvilke planer Sønderjysk Biogas har med udvidelse af en økologisk linie. Blandt budskaberne var ønsket om mere målrettet anvendelse af tilskudsmidler til biogas – for at kunne skabe størst mulig effekt på miljø og klima. Der er pt. 120 sønderjyske landmænd tilknyttet Sønderjysk Biogas.

Diskussionen forsatte herefter hos SLF i Vojens, hvor flere bestyrelsesmedlemmer fra SLF fremlagde yderligere politiske udfordringer. Heriblandt arve- og gaveafgiften, der gør det svært for unge landmænd at komme til, hvis afgiften forhøjes, som regeringen har foreslået. 

"Landbruget er udfordret af generationsskifte og konkurrenceevne i EU, og problematikken forværres kun, hvis afgiftes forhøjes", sagde næstformand Berith Nissen. 

Andre emner som boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), minivådområder samt rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft blev også vendt og diskuteret.

Der var god debat og stor spørgelyst blandt politikerne. Efter et par timers politisk diskussion havde folketingskandidaterne fået en god håndfuld ideer til deres politiske virke, og forhåbentlig var de alle blevet lidt klogere på dansk landbrug. 

Faktaboks

Følgende politikere deltog under SLFs studietur mandag 2. september:

  • Nils Sjøberg (R)
  • Anni Matthiesen (V)
  • Ulla Tørnæs (V)
  • Karina Adsbøl (DF)
  • Karina Dehnhardt (SF)
  • Troels Ravn (S)
  • Christoffer Aagaard Melson (V)
  • Asger Christensen (V).

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.