Skattesspecialist: Låneomlægning kan påvirke din virksomhedsordning
Der er risiko for, at du etablerer en såkaldt sikkerhedsstillelse, hvis du omlægger et lån, der har sikkerhed i virksomhedens aktiver, og lånet er placeret uden for virksomhedsordningen i dit regnskab, vurderer skattespecialist i SLF, Lone Hauge

I 2014 blev der ændret grundlæggende på reglerne i virksomhedsordningen, hvilket der har været skrevet og sagt meget om. Der er tale om et regelsæt, der kan have stor indvirkning på din virksomhedsordning og mulighederne for at spare op. 

Hvis du har gæld i privatområdet, der overstiger stuehusværdien, meget forenklet beskrevet, og gælden er fra før 11. juni 2014, kan du ikke spare op, hvis gæld og negativ indskudskonto overstiger 500.000 kr. Her ser man på den numeriske værdi – altså uden fortegn.

Hvis der er tale om gæld fra perioden efter 11. juni 2014 påvirker det ikke dine muligheder for at spare op. Her vil sikkerhedsstillelsen i stedet være en hævning i virksomheden, og den vil påvirke kapitalafkastgrundlaget fremadrettet.

Ingen opsparing ved negativ indskudskonto

Din indskudskonto er udtryk for dit nettoindskud i virksomhedsordningen, som du skattefrit kan hæve ud af virksomhedsordningen. Indskudskontoen reguleres ikke årligt. Den reguleres kun, hvis du skyder aktiver ind i virksomhedsordningen og/eller populært sagt hæver mere i virksomheden, end du har tjent i det pågældende indkomstår.

Hvis din indskudskonto er negativ eller bliver (mere) negativ i løbet af et indkomstår, kan du ikke spare op. Der er en overgangsregel som beskrevet ovenfor, der medfører, at der kan spares op, selvom du har negativ indskudskonto. Men bliver indskudskontoen mere negativ med bare en krone i forhold til primo indkomståret, kan du ikke spare op.

Derfor er det vigtigt, at vi har helt styr på dine hævninger i virksomheden. Her kan låneomlægning og væsentlige ændringer af lånevilkår spille ind, forklarer Lone Hauge.

Låneomlægning og ændring af lånevilkår 

På en del lån ophører afdragsfriheden nu. Derfor er du nok ved at overveje, om du skal omlægge lån. Det er meget vigtigt at du kontakter din rådgiver, inden du går i gang med en låneomlægning.

Hvis du omlægger et lån fra før 10. juni 2014, vil der ikke længere være en gammel sikkerhedsstillelse, der bremser for opsparing i virksomhedsordningen. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der så ikke etableres en ny sikkerhedsstillelse. 

Omlægning af lån, der er optaget efter 11. juni 2014, kan også medføre, at der etableres en ny sikkerhedsstillelse. 

Hvis der placeres for meget gæld i privatområdet i forhold til de private aktivers værdi, og gælden har sikkerhed i virksomhedsaktiver, vil der ofte være tale om en sikkerhedsstillelse. Det medfører en hævning i virksomhedsordningen, og den kan betyde, at der kommer opsparet overskud til beskatning før tid, eller at du ikke kan spare op i 2020 og fremover.

Du skal være opmærksom på, at hvis du ændrer i et bestående låns løbetid, afdragsvilkår og rente, kan det medføre, at lånet anses for indfriet i skattemæssig sammenhæng. Der vil skattemæssigt være etableret et nyt lån på aftaletidspunktet, og det kan også medføre en sikkerhedsstillelse.

Derfor bør du også kontakte din rådgiver, inden du aftaler disse ændringer med dine kreditorer.

Rentetilpasningslån

Den årlige rentetilpasning, der sker på dit F1 lån, har ingen betydning i forhold til reglerne om sikkerhedsstillelse, da det ikke af skattemyndighederne anses for væsentlig ændring af lånevilkår.

Reglerne om sikkerhedsstillelse og virksomhedsordningen helt generelt er ret komplicerede, og det er meget let at komme galt afsted. Lone Hauges råd er derfor at man tager fat i sin rådgiver eller skattespecialist, hvis man har spørgsmål

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.