Agrisys

For 12 år siden startede vi med fokus på individuel fodring og at øge producenternes effektivitet og dyrenes velfærd. Over årene har al den viden vi har opbygget sammen med vores kunder brændt i os for at transformere sig til optimale løsninger, der omfavner nutidens teknologi. De sidste år har vi udviklet os fra forhandler til at have vores helt eget udviklede program suppleret af nogle få indkøbte produkter. Agrisys giver automation til din proteinproduktion.

Aktuelt

AutoPig

Et nyt stærkt værktøj til produktions- og afprøvningsbesætninger. AutoPig er et overvågningssystem til smågrise- og slagtegrisestalde, der med de rette sensorer, kameraer og vejeceller kan give næsten alle tænkelige informationer om hver enkelt gris i realtid med et hurtigt overblik via et online Dashboard. AutoPig findes i flere versioner, men alle versioner kan opgraderes

Læs mere

ConSys

Styringsplatformen der sætter en helt ny standard med den nyeste teknologi, hvilket giver brugerne hidtil uset enkelthed, tilgang og tilbagemeldinger. ConSys er fuldt skalérbar og kan anvendes til alt fra enkeltstående simple fodrings- el. vægt anlæg til de mest avancerede og komplette anlæg – den giver data og overblik over ubegrænset antal lokationer i ind- og udland.

Læs mere

AirSys Tørfodring

Det ultimative Multi-Fase-Fodringsanlæg med individuel fodring på stiniveau. Anlægget blander helt fra bunden og leverer friske portioner direkte i stien, men giver også rigtig stor værdi ved indkøbt foder med mulighed for at mikrodosere. AirSys findes i en version med mix- og fordeler på vejeceller, samt i en version til volumenbaseret tildeling.

Læs mere

AirSys Vådfodring

Vådfodring på den optimale måde, hvor frisk foder og vand mikses 1 meter over truget. AirSys vådfodring er samtidig individuel Multi-Fase-Fodring på stiniveau og en løsning uden tab af aminosyrer. Det unikke princip med tilsætning af frisk vand lige over truget giver højeste hygiejne og kan derfor anvendes til alle dyregrupper endog til ny-fravænnede grise.

Læs mere

AirSys Strø

Automatiseret tildeling af strøelse til nye og eksisterende stalde. Uanset om valget er at anvende færdig snittet halm (max. 3 cm), pressede strøelsespiller eller vi skal levere opriver- og snitter; kan vi levere løsningen.

Læs mere

Tørfodring 60

60mm tørfodringsanlæg findes der mange bud på, men vi har gentænkt en række fokusområder og skabt et konkurrencedygtigt, stærkt og driftssikkert anlæg. Som eksempel er alle hjørnehjul forseglede og holder til den mest ihærdige vask. Kæde og trækstation har en unik holdbarhed og styrke bl.a. fordi trækket sker på kæden og ikke på brikkerne.

Læs mere

Tørfodring 100 & 160

100mm kædetransport anlæg med en kapacitet på ca. 5 tons/t er den ideelle løsning til at flytte foder eller råvarer ind/rundt på produktionsområdet og med en ConSys styring kan det endog transportere i batch. Også i foderladen anvendes løsningen til at reducere mængden af snegle. 1. kvt. ´21 leverer vi det første 160mm anlæg med en kapacitet på ca. 20 tons/t.

Læs mere

Fasefodring Basis

Traditionelt fasefodringsanlæg baseret på volumen - kan leveres i såvel 60- som 100mm anlæg. Funktionen er enkel og overskuelig i kombination med vores ConSys styring. Leveres med eller uden sensorer i foderautomater og på sti- eller sektions niveau.

Læs mere

Fasefodring Multi

Multi-Fase-Fodring, der leverer individuelle portioner baseret på foderkurver og føleropkald fra automaterne. Med vores ConSys styring åbnes der en hel række muligheder for alt fra enkel betjening til styring af flere anlæg/lokationer. Systemet vil endog selv kunne regulere foderkurve ift. grisenes vækst/foderindtag ved den enkelte automat.

Læs mere

Mælke- og mini vådfodringsanlæg

PorciSys fra Agrisys er et patenteret, fuldautomatisk og selvrensende mini vådfodringsanlæg, hvor vådfoderet flyttes med luft. Så ingen restmængder at håndtere, da der kun blæses (vha. lufttryk) enkelte individuelle portioner til trugene. Det er Multifase i portioner med højeste hygiejne niveau; min. portioner 150ml og max. 1500ml.

Læs mere

ESF - Transpondere

Den eneste og enkleste måde at sikre individuel fodring af drægtige søer og gylte, optimalt huld og laveste foderforbrug. Vi designer den optimale indretning uanset om det er i eksisterende eller nye anlæg. Og vi sikrer stærk support med vores mange års specialisterfaring i bagagen. Nye synergier opstår i kombination med vores ConSys foderstyring.

Læs mere

Sorteringsvægte

Automatisér de arbejdskrævende opgaver i slagtesvinestaldene, hold overblik over tilvækst og sikr din levering indenfor basis vægt. Stor-stier er en oplagt løsning i nye og eksisterende stalde. Og i kombination med vores ConSys styring og et fasefodringsanlæg sker foderskift automatisk ift. grisenes tilvækst i de enkelte foderområder.

Læs mere

Activator med Automatiseret Faresti Fodring

Den nye generation af fodring i farestalden med individuel justering pr. so – enkel betjening fra mobil-app’en og stadig mulighed for at følge en fodring rundt o.m.a. Optimering af foder- og vandindtag med rigtig gode tilbagemeldinger om markant bedre resultater fra vore kunder. Nyeste tilvalg Activatoren; en trådløs aktivitetssensor med ny funktionalitet og vigtig information fra soen.

Læs mere

Foderautomater

Vores udvalg af foderautomater spænder fra de klassiske foderkasser, foderkasser med repos og til det nyeste skud på stammen med rørfodringsautomaten GS-100, der bl.a. udmærker sig ved enkel og præcis justering, 100 ltr. volumen, trug til smågrise og slagtesvin – begge med dobbelte drikkenipler.

Læs mere

Service- og montage

Vores eget team af erfarne service og montage medarbejdere suppleres godt og stærkt af et internt team til online service. Udenfor landets grænser sørger vores forhandlere for opgaven og ved større og længerevarende opgaver anvender vi vores faste professionelle samarbejdspartnere.

Læs mere

Kontakt os

Lindy W. Christensen

Tel: 53 69 67 11

Kent S. Nielsen

Tel: 53 84 67 11

Mikael Kirk

Tel: 40 37 96 97