Betalt indhold af BASF

Nu kan du effektivt bekæmpe spildkorn og græsukrudt i din raps – allerede fra efteråret

Miljøstyrelsen har nu godkendt, at græsukrudtsmidlet Focus Ultra må anvendes i en splitbehandling i vinterraps og kartofler. Det betyder, at allerede her fra efteråret kan Focus Ultra anvendes i vinterrapsen, på et tidligt tidspunkt mod spildkorn, og igen senere mod græsukrudt når det er spiret frem.

Landsforsøgene 2022

I Landsforsøgene 2022, side 147 konkluderes det om bekæmpelse af rajgræs:

- I gennemsnit af behandlinger og forsøg er effekten af Focus Ultra ved bedømmelse i oktober på 97 procent og effekten af Agil* på 76 procent.

På side 148: ”Konklusioner efter to års forsøg:

Focus Ultra og Agil har givet en god bekæmpelse af almindelig og italiensk rajgræs. Focus Ultra har haft en bedre effekt end Agil*”

*registrerede varemærke tilhørende Adama

Fra Landsforsøgene sidste år, konkluderes det ydermere, at Fokus Ultra er det mest effektive produkt til bekæmpelse af rajgræs. Man behøver derfor nu kun ét middel til tidlig bekæmpelse af både spildkorn og græsukrudt i vinterraps.

"Jeg glæder mig til at kunne anvende Focus Ultra i en splitbehandling i rapsen. Så kan vi, udover bekæmpelsen af rajgræs, også bekæmpe spildkorn. Jeg synes ikke, at andre herbicider længere er så effektive mod spildkorn", siger Frank Nissen, Sønderjysk Sprøjteservice.
 

Dosis splitbehandlingen

Frank Nissen yder sprøjteservice på over 55.000 hektar om året i det sydjyske. Han anbefaler at anvende Focus Ultra i en splitbehandling med 0,75 l Focus Ultra pr. ha mod spildkorn og en anden behandling når græsset har 3-4 blade med 0,75-1,00 l pr. ha mod græsukrudt.

Rajgræs er et voksende problem i hele landet, fordi det har udviklet resistens mod ALS-midlerne (minimidlerne) og derfor ikke kan bekæmpes effektivt i korn. Til gengæld er raps en velvalgt afgrøde til at bekæmpe rajgræs, fordi Focus Ultra er meget effektiv mod de fleste arter af græsukrudt.

En ny godkendelse af ukrudtsmiddel Focus® Ultra betyder, at der kun er behov for ét produkt til tidlig bekæmpelse af både spildkorn og græsukrudt i vinterraps.
Frank Nissen, Sønderjysk Sprøjteservice. Foto: BASF

Problemet med rajgræs er alvorligt

Blot få resistente rajgræsplanter pr. hektar kan opformere sig voldsomt, da hver plante producerer tusinder af frø. Derfor kan det være katastrofalt at sige ”det går nok”, siger Søren Severin, der er Crop Manager for BASF Danmark. 

Med den nye godkendelse fra Miljøstyrelsen er han glad for, at Focus Ultra nu er endnu mere fleksibel at anvende, og at man kan starte allerede fra det kommende efterår. 

- Focus Ultra, sædskifte og vårafgrøder er effektive steder at sætte ind mod rajgræs.
Er græsukrudtproblemet voldsomt, må man undlade vintersædsdyrkning i en årrække, men i stedet dyrke vårsædsafgrøder med en høj udsædsmængde, så afgrøden bedre konkurrerer med rajgræs, siger Jakob Skodborg Jensen, Agronomy Manager i BASF Danmark. 

En anden løsning er at dyrke bredbladede afgrøder, hvor rajgræs også kan bekæmpes med Focus Ultra. 
Det gælder afgrøder som f.eks. raps, roer, kartofler, majs (DIM tolerante sorter), lucerne, kløver, rød- og stivbladet svingel til frø, hestebønner og ærter.  

- Derfor, lav en strategisk plan og vær tålmodig. Strategien må være, at ikke en eneste rajgræsplante får lov til at sprede et eneste frø, og der er ikke andre produkter, der er så effektive som Focus Ultra til at nå dette mål, råder Jakob Skodborg Jensen.

Råd fra BASF’s Agronomer

  • Focus Ultra ukrudtsmiddel kan i en splitbehandling i raps effektivt bekæmpe både spildkorn og græsukrudt
  • Der er nu kun behov for ét produkt på hylden til tidlig bekæmpelse af både spildkorn og græsukrudt
  • Blot få resistente rajgræsplanter pr. ha kan sprede sig voldsomt, da hver plante producerer tusinder af frø
  • Focus Ultra er det mest effektive græsukrudsmiddel til bekæmpelse af spildkorn og græsser

En ny godkendelse af ukrudtsmiddel Focus® Ultra betyder, at der kun er behov for ét produkt til tidlig bekæmpelse af både spildkorn og græsukrudt i vinterraps.
Foto: BASF

Faktaboks

Anbefalet løsning mod spildkorn og græsukrudt i vinterraps

  • Spildkorn: 0,75 l Focus Ultra + 0,5 l Dash
  • Opfølgning mod græsukrudt med 3-4 blade: 
  • 1,0 l Focus Ultra + 0,5 l Dash 

Emneord

sponsoreret , BASF , Focus Ultra , ukrudtsmidler , bekæmp ukrudt , bekæmpelse , landsforsøgene , rajgræs , splitbehandling , spildkorn

Forsiden lige nu