Betalt indhold af DanBred

Banebrydende avl: Højere so-overlevelse i dansk griseproduktion

Milepæl for dansk grisegenitik: De kommende generationer af DanBred søer vil være mere robuste, og bidrage til bedre dyrevelfærd og øget arbejdsglæde på staldgangen.

Rejsen mod dette gennembrud startede allerede for nogle år siden med spørgsmålet: Hvordan sikrer vi bedre robusthed og et længere produktivt liv for søerne? Og dén idé resulterede i et ph.d.-projekt i Avl & Genetik, Landbrug & Fødevarer, hvor nye og innovative metoder til at forbedre søernes robusthed skulle undersøges. Og efter flere års intenst forskningsarbejde i Avl & Genetik kan DanBred nu implementere so-overlevelse i avlsmålet for hundyrslinjerne DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. Vi forventer, at egenskaben vil bidrage til højere so-overlevelse i dansk griseproduktion. 

Med den nye avlsmetode, der er udviklet, kan vi nu implementere so-overlevelse, som vil bidrage til mere robusthed hos søerne i produktionsbesætningerne.

”Det er et helt banebrydende stykke forskningsarbejde, som har været et stort fokusområde i vores afdeling de sidste fem år. Med den nye avlsmetode, der er udviklet, kan vi nu implementere so-overlevelse, som vil bidrage til mere robusthed hos søerne i produktionsbesætningerne,” forklarer Tage Ostersen, afdelingsleder hos Avl & Genetik, Landbrug & Fødevarer. 

Ingen andre har den samme innovative tilgang til avl for so-overlevelse, hvor data indsamles direkte i produktionsbesætningerne. Det avlstekniske arbejde omkring den nye egenskab, so-overlevelse, er helt unikt, netop fordi data opsamles på 100.000 søer i produktionsbesætninger årligt – og dét vil bidrage til øget fremgang for so-overlevelse i produktionsbesætninger med DanBred genetik. 


Foto: DanBred.

Årlig forbedring med nye generationer

De seneste år har DanBred gennemført en række tiltag, som har bidraget til mere robusthed og øget overlevelse i dansk griseproduktion. I 2022 indførte DanBred bl.a. en ny egenskab for pattegriseoverlevelse i avlsmålet, hvilket også har en positivt afsmittende effekt på so-overlevelsen. Nu implementeres so-overlevelse som en selvstændig egenskab i DanBreds avlsmål, og det er en vigtig hjørnesten, som er faldet på plads.

Avlsfremgangen for so-overlevelse vil løbende slå igennem hen over de kommende år, mens effekten af avlsfremgangen akkumulerer. Ventetiden skyldes, at de ældre søer i produktionskæden skal udskiftes med nye generationer af søer, før der er fuldt gennemslag af avlsfremgangen i alle DanBred so-hold.

”Selvom avlsfremgangen for so-overlevelse slår igennem løbende, vil producenterne allerede mærke en forskel i dag på baggrund af de avlstiltag, der er indført de seneste år. Det skyldes, at vores modeller tager højde for alle genetiske sammenhænge, der måtte være mellem avlsmålsegenskaberne, og at vi allerede har indført en ny egenskab for pattegriseoverlevelse, som har en stærk gunstig sammenhæng til so-overlevelse,” fortæller Tage Ostersen.


Foto: DanBred.

Data fra flere søer bidrager til bedre resultater

Det innovative i det nye avlsmål er, at data hentes på 100.000 krydsningssøer årligt fra de produktionsbesætninger, som har DanBred Kernestyring®. I DanBred avlsprogrammet er der udviklet helt nye statistiske og tekniske metoder til håndtering af data. Derudover indgår data fra hele soens liv, lige fra første løbning til sidste faring, i avlsmålet for so-overlevelse. 

”Vi har fokuseret på at få udviklet de helt rigtige metoder. Det betyder, at vi kan udnytte den store mængde data fra 100.000 søer årligt. Med det datagrundlag, og at egenskaben måles i produktionen, ved vi, at vi vil se en større avlsfremgang for so-overlevelse i de danske besætninger,” forklarer Tage Ostersen. 

Foruden det større datagrundlag på søernes produktivitet afprøves 120.000 DanBred avlsdyr hvert år for bl.a. kødprocent, tilvækst og fodereffektivitet. Afprøvningerne foregår på renracede avlsdyr og danner datagrundlaget for fortsat at kunne forbedre alle de vigtige egenskaberne i DanBred avlsmålet. 

Emneord

sponsoreret , DanBred , Grisegenitik , fodereffektivitet , tilvækst , kødprocent , DanBred Landrace , DanBred Yorkshire

Forsiden lige nu