Betalt indhold af DanBred

Nyt avlsmål skal bidrage til stærkere søer og øge overlevelsen

So-overlevelse, er en ny egenskab, der i efteråret bliver implementeret i avlsmålet for DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. Egenskaben skal bidrage til mere robuste søer og forbedre so-overlevelsen.

Det hele startede for fem år siden med en idé til et Ph.d.-projekt, hvor nye og innovative metoder til at forbedre søernes robusthed skulle undersøges. Og dét kulminerer nu med, at vi implementerer so-overlevelse i avlsmålet for DanBred genetik

Bjarke Grove Poulsen gennemførte Ph.d.-projektet, hvor formålet var at forbedre so-overlevelse gennem avlsarbejdet. Et vigtigt resultat fra projektet var, at data fra zigzag-søer fra DanBred produktionsbesætninger, der bruger Kernestyring®, kunne bruges til at få mere avlsfremgang for so-overlevelse.

- Bjarkes resultater er banebrydende, hvor data opsamles i produktionsbesætninger frem for opformeringsbesætninger. Produktionsdata bidrager til endnu større fremgang for egenskaben, og det er blandt dem, at det er vigtigt at opnå fremgang på so-overlevelsen, fortæller Christian Sørensen, chefforsker i Avl & Genetik hos Landbrug & Fødevarer


Data indsamles fra DanBred produktionsbesætninger hvilket vil give større fremgang netop i produktionen. Foto:DanBred

Stærke og robuste søer

Den nye egenskab dækker hele soens liv fra første løbning og indtil 8. faring. Derudover er egenskaben delt op i mindre perioder, hvor data løbende bliver analyseret og kan bidrage til mere præcise avlsindekstal, jo ældre soen bliver. 

- So-overlevelse er uden tvivl en robusthedsegenskab, der vil bidrage til en stærkere og mere robust so. Vi ser nemlig en tydelig genetisk sammenhæng mellem vores styrke-egenskab og so-overlevelse, forklarer Christian Sørensen.

Der er også en gunstig genetisk sammenhæng mellem den nye egenskab, so-overlevelse, og pattegriseoverlevelse, som blev taget med i DanBreds avlsmål i 2022. Det betyder, at so-overlevelse indirekte vil bidrage til endnu mere fremgang for pattegriseoverlevelse i den danske smågriseproduktion. 

Årlig forbedring af so-overlevelse

DanBred forventer, at denne nye egenskab i avlsmålet vil bidrage til en årlig forbedring af so-overlevelse, når egenskaben slår helt igennem ude på staldgangen. Men allerede fra den nye egenskab implementeres i avlsmålet vil alle fremtidige søer, der fødes i DanBred avlskernen, have en forbedret so-overlevelse. Gennemslaget til produktionsbesætningerne vil begyndelsesvis kunne ses efter to år og forbedres løbende over de næste 10 år. Den lidt lange ventetid skyldes, at alle søer skal udskiftes – både i hele opformeringsleddet og i produktionsbesætningerne.

Det har en stor økonomisk værdi for dig som landmand at få en mere robust so, der lever længere og producerer flere kuld. Desuden bidrager det til en mere bæredygtig griseproduktion.

- Med implementeringen af den nye egenskab for pattegriseoverlevelse sidste år, og med so-overlevelse i år fylder robusthed nu væsentligt mere i avlsarbejdet end hidtil. Når vi beregner den forventede totale avlsfremgang udtrykt hos DLY-slagtegrisen, vil over 60 procent komme fra robusthedsegenskaberne og lige knap 40 procent fra produktivitet, forklarer Christian Sørensen.


So-overlevelse er en robusthedsegenskab, der vil bidrage til stærkere og mere robuste søer.
Foto:DanBred

Faktaboks

Unik tilgang til so-overlevelse

  • Data kommer fra zigzag-søer fra DanBred kernestyringsbesætninger, hvor der er det samme omgivende miljø, som avlsfremgangen skal komme til udtryk i. 
  • Egenskaben dækker hele soens liv – fra 1. løbning op til 8. faring. 
  • So-overlevelse er opdelt i kortere perioder, således at data kan komme ind løbende. Selektionen af søer, der har bedre avlsværdital for overlevelse, kan dermed ske tidligere – og vil give en større fremgang for egenskaben.

Emneord sponsoreret, DanBred, so-overlevelse, søer, avlsmål, Data, robusthed, Kernestyring, DanBred Landrace, DanBred Yorkshire, innovation, økonomi

Betalt indhold af DanBred

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.