Betalt indhold af BASF

Høster vårbyg et par dage før det er modent

På Kalsbøl Gods er det vigtigt, at vårbyggen står op ved høst. Derfor anvendes bl.a. Terpal til vækstregulering, og ved såning af vårbyg placeres en stor madpakke af næringsstoffer, så væksten kan gå hurtigt i gang.

På Kalsbøl Gods ved Juelsminde satser man meget på at have sunde sædskifter og i det hele taget sunde afgrøder. Der dyrkes meget frø og meget fremavlskorn, både af vinterhvede og vårbyg.

Der er meget frøgræs på Kalsbøl, og både rødsvingel og rajgræs udlægges i vårbyggen. I år dyrkes der 135 ha vårbyg af sorten Wish til fremavl. ”Såningen i år er gået forrygende. Vi har ikke siden 2003 været så tidligt færdige med vårbygsåningen (28. marts, red)”, siger Michael Levy, Kalsbøl Gods.

Vårbyggen sås samtidig med udlæg af frøgræs. Hver anden såskær udsår vårbyg, hver anden såskær frøgræs. Der sås med en 6 m Lemken Compact Solitær såmaskine. Vårbyggen sås i en sådybde på 4 cm, mens frøgræsset sås i en sådybde på 1,5 cm.

Der placeres gødning sammen med såning

”Vi placerer 550 kg Yara gødning af typen 18-5-11 Starter, det vil sige 100 kg N pr. ha, sammen med såningen. Det er så vigtigt, at vårbyggens rødder kan få fat i næringsstofferne, så snart rødderne breder sig. Vækstsæsonen er kort for vårbyg, så afgrøden skal i gang hurtigst muligt. Det er også vigtigt, at der er nok i madpakken til vårbyg plantens buskning, og det er med til at sikre et stabilt udbytte”, begrunder Michael Levy. Udbyttet i snit i vårbyg over de seneste 10 år ligger på 7,5-8 ton pr. ha.

Der gødskes efter erfaring med proteinindholdet i bygkernerne, og gødningen kan også gradueres. Jordtypen ligger på JB 7-8, en kraftig lerjord.

Der er 16,7 cm mellem såskærene, det vil sige 33,4 cm mellem vårbyg rækkerne. Men Michael Levy mener ikke, at den store rækkeafstand betyder lavere udbytte:

”Vi satser på et plantetal på 275 vårbygplanter pr. kvm., uanset om vi sår vårbyg i hver anden række, eller i hver række. Vårbygplanterne står tæt, når der er 33,4 mellem rækkerne, men de har så meget lys og luft til siderne mellem rækkerne, at de kan buske sig”, siger Michael Levy.

Sponsoreret BASF
Michael Levy, Kalsbøl Gods I/S

Fosfor øger buskning

Han mener også, at fosfor i den placerede startgødning er meget vigtig: Det giver en hurtigere og kraftigere buskning af sideskud, og det giver en større bladfylde til gavn for fotosyntesen.

Endvidere betyder den store rækkeafstand, at frøgræsset står sundt og kraftigt, når vårbyggen høstes.

Tidlig høst af vårbyg

Vårbyggen høstes gerne et par dage, før den er helt moden:

”Vi ofrer gerne lidt nedtørring for at være sikre på, at vi kan bjærge vårbyggen bedst muligt, både i kvantitet som kvalitet. Hvis vårbyggen er moden, og der kommer nedbør kan det ellers være et problem, fordi vårbyggen så nemt falder sammen i leje eller aks eller strå knækker ned, og det tager tid, før afgrøden så er tør igen”, siger Michael Levy.

Gødningen og vækstreguleringen har stor indflydelse på bygplanten stråstyrke. Den tidlige gødning, fordi den giver bygplanten en god vækststart, og fordi der er næringsstoffer nok til en god buskning.

Sponsoreret BASF
Kilde: Hans Henrik Levy

Den vigtige vækstregulering

På Kalsbøl Gods har man vækstreguleret med Terpal gennem mange år. Helt tilbage i 1986 var der på Kalsbøl vækstregulering med Terpal af vinterhvede og vinterbyg, men andre midler har her taget over. Men i vårbyg indgår Terpal som et fast anvendt vækstreguleringsmiddel.

”Vi anvender Terpal i vækststadie 33 - 37 med 0,5 – 0,7 l pr. ha, efterfulgt af 0,15 – 0,2 l Cerone pr. ha i vækststadie 47 - 49. Terpal, fordi den har effekt mod lejesæd, strå- og aksnedknækning, Cerone fordi den har effekt mod strå- og aksnedknækning”, siger Michael Levy.

Vi anvender Terpal i vårbyg i vækststadie 33-37 med 0,5–0,7 l pr. ha” Michael Levy Kalsbøl Gods I/S

Terpal sammen med fungicid behandling

Han nævner, at Terpal behandlingen oftest kan falde sammen med den første svampebehandling i vårbyggen.

Han finder, at Terpal er nænsom ved vårbyg afgrøden, hvis forholdene er gode, det vil sige, at planterne ikke må være tørkeramte eller mangle næringsstoffer. Har vårbyggen busket sig meget øges dosis af Terpal.

Michael Levy finder det vigtigt for buskningen, at der er fosfor i den placerede gødningspakke ved såning.

Der udtages jordprøver hvert femte år på alle jorder, så man er sikker på, at der er optimale næringsstof forhold i jorden. Desuden praktiseres gradueret gødskning. Det meste af halmen nedmuldes for at øge kulstofindholdet og bevare kali og andre næringsstoffer i jorden.

Faktaboks

Kalsbøl Gods I/S ved Johan og Michael Levy

750 ha, heraf ejes 400 ha, resten forpagtes

Afgrøder:

 • Hvede til fremavl - 300 ha
 • Vårbyg, Wish, til fremavl - 135 ha
 • Vinterraps - 115 ha
 • Rødsvingel, plænetype - 115 ha
 • Rajgræs, plænetype - 47 ha
 • Engrapgræs, plænetype - 40 ha
 • Spinat - 22 ha
 • Resten skov og juletræer

Vækstregulering vårbyg

 • 05-0,7 l pr. Ha Terpal i vækststadie 33-37
 • 0,15-0,2 l pr. ha Cerone i vækststadie 47-49
 • Udbytte i vårbyg over ti år: 7,5-8 ton pr. ha

Emneord

sponsoreret , BASF , planteavl , Terpal , vækstregulering , vårbyg

Fra samme annoncør

Forsiden lige nu